Kompensim për refuzimin e imbarkimit

Nuk është aq e zakonshme që të refuzohet imbarkimi, megjithatë ndodh ndonjëherë. Na jepni të gjitha detajet që të vazhdojmë hetimin dhe të kërkojmë kompensimin tuaj deri në 600 EUR.

Të gjithëve na ka ndodhur të mbërrijmë vonë për një fluturim të paktën një herë. Një reagim i zakonshëm është të përpiqemi të arrijmë te porta. Nëse keni vetëm bagazhin e dorës dhe check-in është bërë online, duhet të nxitoni te porta. Ndoshta keni një mundësi të kapni fluturimin.

Çfarë nëse duhet të bëni check-in ose keni bagazhe për të dorëzuar? Kjo është situata klasike kur imbarkimi refuzohet për shkak të pasagjerëve që mbërrijnë vonë. Operacionet e aeroportit janë më rigjide se ato të transportit tokësor. Ka slot-e të caktuara për ngritje dhe ulje për çdo avion. Nëse check-in është mbyllur, nuk mund të hapet sërish. Nëse imbarkimi është përfunduar dhe porta është mbyllur, nuk mund të hapet sërish.

Imbarkimi refuzohet në rastet e mëposhtme:

  1. Pasagjeri mbërriti vonë për check-in (check-in është mbyllur)
  2. Pasagjeri nuk shkoi në kohë te porta për imbarkim (imbarkimi është përfunduar dhe porta është mbyllur)
  3. Pasagjeri nuk kishte dokumente të vlefshme udhëtimi (pasaportë e skaduar, pa vizë, biletë për datën e gabuar, etj.)
  4. Pasagjeri po ekspozon pasagjerët e tjerë ndaj rreziqeve shëndetësore ose përbën kërcënim për sigurinë në bord
  5. Fluturimi është mbingarkuar dhe pasagjeri nuk kishte vend në avion
  6. Linia ajrore ka ndërruar avionin për arsye komerciale dhe nuk ka vende të mjaftueshme në avion

Në katër rastet e para, pasagjerët nuk kanë të drejtë për kompensim. Në rastin e 5 dhe 6, pasagjerët mund të kërkojnë me besim kompensim nga linjat ajrore. Sigurisht që ka raste specifike dhe imbarkimi mund të refuzohet si rezultat i keqinformimit nga stafi i aeroportit, keqkuptimeve, etj. Meqenëse çdo rast është individual, kërkon vëmendje të veçantë dhe hetim. Ju mund ta zgjidhni rastin tuaj drejtpërdrejt me linjën ajrore ose mund ta lini atë tek ne dhe të shmangni shqetësimin e mbrojtjes së të drejtave tuaja.