Обезщетение за отказан достъп на борда

Не е толкова често да ви бъде отказан достъп на борда, но понякога това се случва. Предоставете ни всички подробности, за да можем да продължим с разследването и да заявим вашето обезщетение до 600 евро.

Всеки поне веднъж е закъснявал за полет. Честа реакция е да се опитаме да стигнем до гейта. Ако имате само ръчен багаж и регистрацията е направена онлайн, трябва да бързате към гейта. Може би имате шанс да хванете полета.

Какво ако трябва да направите чек-ин или имате багаж за оставяне? Това е класическата ситуация, когато се отказва качване на борда поради закъснели пътници. Операциите на летището са по-строги от наземния транспорт. За всеки самолет има определени слотове за излитане и кацане. Ако чек-инът е затворен, той не може да бъде отворен отново. Ако качването на борда е завършено и гейтът е затворен, той не може да бъде отворен отново.

Качването на борда се отказва в следните случаи:

  1. Пътникът закъсня за чек-ин (чек-инът е затворен)
  2. Пътникът не се появи на гейта навреме за качване (качването е завършено и гейтът е затворен)
  3. Пътникът няма валидни пътнически документи (изтекъл паспорт, без виза, билет за грешна дата и т.н.)
  4. Пътникът излага други пътници на здравословни рискове или представлява заплаха за безопасността на борда
  5. Полетът е свръхрезервиран и пътникът няма място в самолета
  6. Авиокомпанията е сменила самолета поради търговски причини и няма достатъчно места в самолета

В първите 4 случая пътниците нямат право на обезщетение. В случаите 5 и 6 пътниците могат уверено да предявят иск за обезщетение от авиокомпаниите. Разбира се, има специфични случаи и качването на борда може да бъде отказано в резултат на дезинформация от служителите на летището, недоразумения и т.н. Тъй като всеки случай е индивидуален, той изисква особено внимание и разследване. Можете да оспорите своя случай директно с авиокомпанията или да го оставите на нас и да избегнете неудобството да защитавате своите права.