Si të merrni kompensim për një fluturim të anuluar të Iberia: gjithçka që duhet të dini

 

Si të merrni kompensim për një fluturim të anuluar të Iberia: gjithçka që duhet të dini
Si të merrni kompensim për një fluturim të anuluar të Iberia: gjithçka që duhet të dini

Mirë se vini në udhëzuesin tonë se si të merreni me një fluturim të anuluar të Iberia. Ne jemi këtu për t'ju ofruar informacion dhe mbështetje të dobishme për të kuptuar shkaqet e anulimeve të fluturimeve të Iberia dhe të drejtat tuaja sipas Rregullores së BE-së 261/2004. Në këtë udhëzues ne do t'ju tregojmë se si të merrni kompensimin e duhur për fluturimin tuaj të anuluar dhe si të shmangni shqetësimet në të ardhmen. Lexoni për të mësuar se si të trajtoni një fluturim të anuluar të Iberia.

Shkaqet e anulimeve të fluturimeve të Iberia

Anulimet e fluturimeve mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh, të tillë si kushtet e pafavorshme të motit, problemet teknike me aeroplanin ose problemet operacionale. Kur bëhet fjalë për fluturimet e Iberia, ka disa shkaqe specifike që mund të çojnë në anulimin e një fluturimi. Për shembull, kërkesa e lartë për fluturime në disa linja specifike mund të shkaktojë prenotim të tepërt të fluturimeve, ndërsa paqëndrueshmëria politike në disa destinacione mund ta bëjë të pamundur fluturimin. Pavarësisht nga shkaku specifik, pasagjerët që kanë një fluturim të anuluar të Iberia kanë të drejta specifike të parashikuara nga Rregullorja e BE-së 261/2004.

Të drejtat e pasagjerëve

Në rast anulimi të fluturimit, pasagjerët kanë të drejtë të marrin ndihmë dhe kompensim sipas Rregullores së BE-së 261/2004. Kjo rregullore përcakton të drejtat e pasagjerëve në rast anulimi, rezervimi të tepërt, vonesës së gjatë ose refuzimit të hipjes.

Në rast anulimi të fluturimit, pasagjerët kanë të drejtë të marrin ndihmë, të tilla si ushqime, pije freskuese dhe akomodim nëse është e nevojshme. Për më tepër, ata kanë të drejtë të marrin kompensim financiar, në varësi të distancës së fluturimit dhe sasisë së njoftimit të marrë.

Për fluturimet që nisen ose mbërrijnë në Evropë, pasagjerët kanë të drejtë për kompensim deri në 600 € në rast anulimi më pak se 14 ditë para nisjes, përveç rastit kur linja ajrore mund të tregojë se anulimi është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme. Në rast anulimi me më shumë se 14 ditë njoftim, pasagjerët nuk kanë të drejtë për kompensim.

Për fluturimet që nuk kanë origjinë ose destinacion në Evropë, pasagjerët kanë të drejtë për ndihmë dhe kompensim vetëm nëse linja ajrore është evropiane.

Për të kërkuar kompensim, pasagjerët duhet të paraqesin një kërkesë me shkrim në linjën ajrore brenda 2 viteve nga data e fluturimit të anuluar. Në rast refuzimi ose oferte të pakënaqshme, pasagjerët mund të kontaktojnë Autoritetin Kombëtar të Sigurisë së Fluturimit ose Komisionin Evropian për të Drejtat e Pasagjerëve.

Si të merrni kompensim

Për të kërkuar kompensim në rast të një fluturimi të anuluar nga Iberia, pasagjerët duhet të ndjekin disa hapa specifikë. Së pari, është e rëndësishme të mbani të gjitha dokumentet në lidhje me fluturimin tuaj, si konfirmimi i rezervimit dhe bileta. Më pas, duhet të kontaktoni shërbimin e klientit Iberia për të paraqitur kërkesën tuaj për kompensim. Në shumicën e rasteve, ju mund të aplikoni online përmes faqes së internetit të linjës ajrore.

Në kërkesë, pasagjerët duhet të japin të gjitha informacionet në lidhje me fluturimin e anuluar dhe arsyen e anulimit. Për më tepër, duhet të siguroni një kopje të dokumenteve të fluturimit tuaj dhe një përshkrim të detajuar të shpenzimeve të bëra për shkak të anulimit, të tilla si shpenzimet e akomodimit dhe transportit.

Sipas Rregullores së BE-së 261/2004, pasagjerët kanë të drejtën e kompensimit në rast anulimi të fluturimit, përveç nëse anulimi është për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme. Në rast se Iberia refuzon kërkesën për kompensim, pasagjerët mund të ankohen tek Autoriteti Kombëtar i Sigurisë së Fluturimeve ose një autoritet tjetër kompetent.

Në çdo rast, është e rëndësishme të ruani të gjithë dokumentacionin në lidhje me kërkesën për kompensim, në rast se ju duhet të bëni një ankim në të ardhmen. Është gjithashtu e rëndësishme të mësoni për të drejtat tuaja dhe procesin e kërkesës për kompensim përpara se të bëni një kërkesë për të shmangur gabimet ose vonesat në proces.

konkluzioni

Në rast anulimi të një fluturimi Iberia, pasagjerët kanë të drejtë për ndihmë dhe kompensim sipas rregullores së BE-së 261/2004. Për të marrë kompensim, është e rëndësishme të kuptoni shkaqet e anulimit dhe të ndiqni hapat e nevojshëm për ta kërkuar atë. Nëse keni pësuar një anulim të fluturimit të Iberia, mos hezitoni të kontrolloni të drejtat tuaja dhe të kërkoni kompensimin që ju takon.

Çfarë thonë klientët tanë për ne

4.87
shkalla mesatare
Dumitru S.
Dumitru S.
06/06/2024
Shume i kenaqur!!!
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Radu C.
Radu C.
20/05/2024
Dëmshpërblimin e kam marrë me rrëmujë, për të cilën as nuk e kam shpre ...
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Frangu G.
Frangu G.
18/04/2024
Faleminderit për shërbimet e marra nga kompania, jeni më seriozë në at ...
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Jenny C.
Jenny C.
22/03/2024
I sjellshëm dhe i saktë.
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.it-it