Vonesa e Aeroitalia: Të drejtat tuaja dhe opsionet tuaja

 

Vonesa e Aeroitalia: Të drejtat tuaja dhe opsionet tuaja

Një vonesë fluturimi është sigurisht një situatë stresuese, por është e rëndësishme të dini se ju keni të drejta shumë specifike dhe se Aeroitalia ka detyrimin t'ju ndihmojë dhe t'ju kompensojë në rrethana të caktuara. Këtu janë disa informacione thelbësore në lidhje me të drejtat tuaja dhe çfarë të bëni nëse fluturimi juaj vonohet.

Cilat janë të drejtat e mia në rast të një vonese fluturimi?

Të drejtat e pasagjerit në rast vonese ndryshojnë në varësi të rrethanave dhe kohëzgjatjes së vonesës. Është e rëndësishme të dihet se të drejtat e pasagjerëve ajror mbrohen nga legjislacioni evropian, i cili vendos një kornizë të qartë se çfarë duhet të bëjnë linjat ajrore për të ndihmuar pasagjerët në këto situata.

Në rast vonese, Aeroitalia ka detyrimin t'ju ofrojë ndihmë të menjëhershme, e cila përfshin vakte dhe pije freskuese, si dhe dy telefonata ose mesazhe falas. Për më tepër, nëse vonesa vazhdon të kërkojë një ndalesë gjatë natës, linja ajrore do të duhet të sigurojë strehim në hotel.

Përveç këtij lloji të ndihmës, ju mund të keni të drejtë edhe për kompensim financiar në rast të një vonese të zgjatur. Pagesa e kompensimit kërkohet nga ligji evropian për fluturimet që nisen në BE me një kompani ajrore komunitare, ose që nisen nga një vend jo anëtar i BE-së në një aeroport komunitar, me kusht që linja ajrore t'i përmbahet Konventës së Montrealit.

Sa është kompensimi për vonesën?

Shuma e kompensimit të vonesës varet nga kohëzgjatja e vonesës dhe distanca e fluturimit. Nëse fluturimi juaj niset nga një aeroport i BE-së ose mbërrin në një të tillë dhe vonohet me të paktën 3 orë, ju keni të drejtë për kompensim nga 250 deri në 600 euro për pasagjer, në varësi të gjatësisë së udhëtimit.

Për fluturime me gjatësi të barabartë ose më të vogël se 1500 km, kompensimi është 250 €. Për fluturimet ndërmjet 1500 dhe 3500 km, shuma rritet në 400 €. Së fundi, për fluturimet mbi 3500 km, kompensimi maksimal është 600 €.

Është e rëndësishme të dini se nëse vonesa është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme jashtë kontrollit të linjës ajrore, linja ajrore nuk kërkohet të paguajë asnjë kompensim. Rrethanat e jashtëzakonshme përfshijnë kushte të pafavorshme të motit, urgjenca mjekësore ose ngjarje të paparashikuara që ndikojnë në sigurinë e fluturimit.

Kur kam të drejtë për rimbursim të biletës?

Ju keni gjithmonë të drejtë të kërkoni një rimbursim të biletës suaj të fluturimit, edhe në rast vonese. Megjithatë, rimbursimi mund të mos jetë opsioni më i përshtatshëm, veçanërisht nëse fluturimi është vonuar dhe jo anuluar. Nëse zgjidhni një rimbursim, mund të humbni vendin në fluturim dhe të duhet të rezervoni një tjetër.

Për të kërkuar rimbursim, duhet të kontaktoni Aeroitalia, e cila do t'ju duhet t'ju kthejë shumën e plotë të biletës brenda një jave. Këshillohet që të ruani faturat dhe kopjet e biletës në rast mosmarrëveshjesh.

Si të merrni kompensim dhe rimbursim për vonesën

Për të marrë kompensim ose rimbursim, gjëja e parë që duhet të bëni është të kontaktoni direkt me Aeroitalia. Mësoni për fluturimet alternative të disponueshme dhe kushtet e tyre. Nëse nuk ju pëlqejnë, mund të kërkoni kompensim.

Procedura për të kërkuar kompensim ndryshon në varësi të linjës ajrore. Në mënyrë tipike, ju mund të plotësoni një formular online në faqen e internetit të Aeroitalia. Do t'ju kërkohet të jepni informacione personale dhe detaje të fluturimit. Dërgoni kërkesën tuaj dhe prisni përgjigjen e linjës ajrore, e cila duhet t'ju arrijë brenda 10 ditëve pune.

Nëse Aeroitalia refuzon kërkesën tuaj për kompensim ose nuk përgjigjet brenda afatit, ju mund të kontaktoni autoritetin kombëtar kompetent, në Itali të përfaqësuar nga ENAC. Këto autoritete ndërhyjnë në rast mosmarrëveshjesh midis pasagjerëve dhe linjave ajrore dhe do t'ju ndihmojnë të zgjidhni situatën.

Fluturimet që nisen jashtë BE-së

Nëse fluturimi juaj niset nga një vend jashtë Bashkimit Evropian ose mbërrin në një vend që nuk përputhet me rregulloret e BE-së, të drejtat tuaja i nënshtrohen ligjeve lokale dhe kushteve të biletës suaj. Megjithatë, shumë linja ajrore, përfshirë Aeroitalia, i përmbahen vullnetarisht Konventës së Montrealit, e cila siguron kompensim të ngjashëm me atë të parashikuar nga legjislacioni i BE-së.

Pra, nëse fluturimi juaj nuk mbulohet nga legjislacioni i BE-së, konsultohuni me kujdes kushtet e biletave dhe informoni Aeroitalia për të drejtat tuaja. Pyesni për politikat e tyre në rast vonese dhe veproni në përputhje me rrethanat.

Këshilla të dobishme për fluturimet e vonuara

Këtu janë disa këshilla që mund të jenë të dobishme në rast të vonesës së fluturimit:

  1. Qëndroni të qetë: një vonesë mund të jetë zhgënjyese, por vetëm sa do ta përkeqësojë situatën. Qëndroni të qetë dhe informoni pasagjerët e tjerë nëse jeni duke pritur me ta.

  2. Informohuni për të drejtat tuaja: konsultohuni me faqen e internetit të Bashkimit Evropian ose ENAC për të mësuar rreth të drejtave tuaja dhe linjat ajrore kanë një detyrimi për t'iu përmbajtur atyre.

  3. Mbani kontrolle për përditësimet: Përpiquni të qëndroni të përditësuar për zhvillimet më të fundit në lidhje me fluturimin tuaj. Kontrolloni njoftimet e aeroportit ose kontaktoni drejtpërdrejt me Aeroitalia për informacione të përditësuara mbi statusin e fluturimit.

  4. Mbani të gjitha faturat: nëse keni shpenzime të papritura për shkak të vonesës, mbani të gjitha faturat. Ato mund të jenë të dobishme për të kërkuar rimbursim të shpenzimeve nga Aeroitalia ose sigurimi juaj i udhëtimit.

  5. Kërkoni ndihmë nga Aeroitalia: linja ajrore kërkohet t'ju ofrojë ndihmë dhe informacion gjatë vonesës. Kërkoni ndihmë nëse keni nevojë për një fluturim alternativ ose ndihmë të menjëhershme.

  6. Mos pranoni kompensim në bord: nëse ekuipazhi i linjës ajrore ju ofron kompensim në të holla ose kupona për blerjet në bord. gjatë pritjes, ju lutemi vini re se kjo nuk e përjashton linjën ajrore nga të drejtat tuaja ligjore. Ju mund të pranoni nëse dëshironi, por ju keni të drejtë për kompensim më të lartë nëse e kërkoni atë sipas procedurave të duhura.

Përfundim

Një vonesë fluturimi është sigurisht një ngjarje e pakëndshme, por njohja e të drejtave dhe opsioneve tuaja mund të ndihmojë që situata të jetë më pak stresuese. Aeroitalia, si të gjitha linjat ajrore që operojnë në BE, ka detyrime specifike ndaj pasagjerëve dhe duhet t'i kompensojë ata në rast vonesash të konsiderueshme. Vlerësoni të drejtat tuaja dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmën që ju takon. Vonesat mund të jenë zhgënjyese, por pak njohuri dhe përgatitje mund ta bëjnë atë më të menaxhueshme. Dhe mbani mend, hapi i parë për zgjidhjen e problemit është gjithmonë të informoheni për të drejtat tuaja!

Çfarë thonë klientët tanë për ne

4.87
shkalla mesatare
Dumitru S.
Dumitru S.
06/06/2024
Shume i kenaqur!!!
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Radu C.
Radu C.
20/05/2024
Dëmshpërblimin e kam marrë me rrëmujë, për të cilën as nuk e kam shpre ...
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Frangu G.
Frangu G.
18/04/2024
Faleminderit për shërbimet e marra nga kompania, jeni më seriozë në at ...
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Jenny C.
Jenny C.
22/03/2024
I sjellshëm dhe i saktë.
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.it-it