Ceny i zasady płatności

Postanowienia ogólne

Wszystkie warunki w tej polityce są szczegółowo opisane i powinny być stosowane razem z Warunkami Świadczenia Usług. 

Rodzaje usług i stosowane prowizje

Wszystkie usługi Trouble Flight są oferowane w oparciu o przejrzystą podstawę prowizyjną. Prowizje są pobierane dopiero po wygraniu sprawy z linią lotniczą. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą cen i prowizji obowiązującą dla usług Trouble Flight: 

Kategoria roszczenia Trouble Flight prowizja po wygraniu sprawy

Odwołanie lotu

Opóźnienie lotu

Błędne połączenie

Nadkomplet

Odmowa przyjęcia na pokład

25% kwoty odszkodowania
pobieranego po wygraniu sprawy 

Przykładowe kwoty:

Kwota odszkodowania Trouble Flight prowizja po wygraniu sprawy
Roszczenie związane z lotem
250 euro za pasażera
62,5 euro za pasażera
Roszczenie związane z lotem
400 euro za pasażera
100 euro za pasażera
Roszczenie związane z lotem
600 euro za pasażera
150 euro za pasażera

*Uwaga: Kwota odszkodowania ma charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywiste kwoty za rzeczywiste przypadki zostaną oszacowane w momencie składania wniosku. 

**Uwaga: Jeśli korzystasz z naszych usług za pośrednictwem partnerskiego biura podróży lub innego partnera, prosimy o zapoznanie się z warunkami i polityką cenową oraz płatniczą naszych partnerów.

Uwaga!

Trouble Flight zastrzega sobie prawo do przekazania odszkodowania natychmiast po otrzymaniu go od linii lotniczej, ale po potrąceniu swojej prowizji w wysokości 25% całkowitej kwoty odszkodowania. 

W przypadku, gdy w wyniku błędu pełna kwota wraz z prowizją w wysokości 25% została przekazana klientowi, Trouble Flight zastrzega sobie prawo do zażądania i otrzymania kwoty prowizji równej 25% kwoty odszkodowania przekazanej wstecz przez klienta, ale nie później niż w ciągu 15 dni od daty złożenia żądania.

Metody płatności i obciążenia zwrotne

Trouble Flight zastrzega sobie prawo do wyboru i stosowania optymalnej metody płatności/przelewu. W takim przypadku klient ponosi koszty przelewu i ewentualne różnice w przeliczeniu. Prowizja pobierana za wygrane sprawy jest bezzwrotna i nieodwracalna. Nie przyjmuje się zwrotów za wykonane i zrealizowane usługi. 

Działania prawne i pozwy sądowe

W niektórych przypadkach, gdy linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania i nie ma ku temu uzasadnionych powodów, zwrócimy się o pomoc prawną do naszych partnerskich prawników. W takim przypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 25% kwoty odszkodowania, jednak łączna prowizja, łącznie z opłatą Trouble Flight, nigdy nie przekroczy 50% kwoty odszkodowania.