Cenová a platební politika

Obecná ustanovení

Všechny podmínky v těchto zásadách jsou podrobně popsány a budou uplatňovány spolu s Obchodními podmínkami služby.

Typy služeb a uplatňované provize

Všechny služby Trouble Flight jsou nabízeny na transparentní provizní bázi. Provize se účtují pouze po výhře případu s leteckou společností.

Prostudujte si prosím následující tabulku cen a provizí platných pro služby Trouble Flight:

Kategorie reklamace Provize po výhře kompenzace

Zrušení letu

Zpoždění letu

Ztráta připojení

Přetížení

Odepření nástupu na palubu

25% z kompenzace + DPH
částka účtována po výhře případu

Příklady částek:

Částka kompenzace Provize Trouble Flight
po výhře případu
Reklamace související s letem
250 euro na cestujícího
62,5 euro na cestujícího + DPH
Reklamace související s letem
400 euro na cestujícího
100 euro na cestujícího + DPH
Reklamace související s letem
600 euro na cestujícího
150 euro na cestujícího + DPH

*Poznámka: Uveďte prosím částku kompenzace pouze jako referenci. Skutečné částky pro skutečné případy budou hodnoceny v době reklamace.

**Poznámka: Pokud jste si naše služby objednali prostřednictvím partnerské cestovní agentury nebo jiného partnera, přečtěte si prosím obchodní podmínky a zásady cen a plateb poskytované našimi partnery.

Pozor!

Trouble Flight si vyhrazuje právo převést kompenzaci okamžitě po jejím obdržení od letecké společnosti, avšak po odečtení své provize ve výši 25% z celkové částky kompenzace.

V případě, že byla zákazníkovi omylem převedena celá částka včetně provize ve výši 25%, si Trouble Flight vyhrazuje právo požadovat a obdržet částku provize ve výši 25% z kompenzace zpětně převedenou zákazníkem, nejpozději však do 15 dnů od data požadavku.

Způsoby platby a zpětné platby

Trouble Flight si vyhrazuje právo zvolit a použít optimální metodu platby/převodu. Zákazníci ponesou náklady na převod a případné rozdíly v konverzi, pokud to bude případ. Provize účtovaná za vyhrané případy je nevratná a nevratná. Zpětné platby nejsou pro poskytnuté a dokončené služby přijímány.

Právní kroky a soudní řízení

V některých případech, kdy letecké společnosti odmítají platit kompenzace a neexistuje žádný oprávněný důvod k tomu, požádáme o právní podporu od našich partnerských právníků. Pokud k tomu dojde, bude účtován dodatečný poplatek ve výši 25% z částky kompenzace, avšak celková provize včetně poplatku Trouble Flight nikdy nepřesáhne 50% z částky kompenzace (včetně DPH).