Ценова и платежна политика

Общи разпоредби

Всички термини в тази политика са подробно описани и ще се прилагат заедно с Общите условия за обслужване.

Видове услуги и прилагани комисионни

Всички услуги на Trouble Flight се предлагат на прозрачна основа за комисионни. Комисионни се начисляват само след спечелване на случая с авиокомпанията.

Моля, запознайте се с таблицата по-долу за цените и комисионните, приложими за услугите на Trouble Flight:

Категория на иск Комисионна след спечелване на компенсация

Отмяна на полет

Закъснение на полет

Прекъсване на връзката

Свръхрезервация

Отказан достъп на борда

25% от компенсацията + ДДС
сумата се начислява след спечелване на случая

Примери за суми:

Сума на компенсацията Комисионна на Trouble Flight
след спечелване на случая
Иск, свързан с полет
250 евро на пътник
62.5 евро на пътник + ДДС
Иск, свързан с полет
400 евро на пътник
100 евро на пътник + ДДС
Иск, свързан с полет
600 евро на пътник
150 евро на пътник + ДДС

*Забележка: Моля, запознайте се със сумата на компенсацията само за справка. Реалните суми за реални случаи ще бъдат оценени по време на иска.

**Забележка: Ако сте сключили нашите услуги чрез партньорска туристическа агенция или друг партньор, моля, запознайте се с общите условия и политиката за цени и плащания, предоставени от нашите партньори.

Внимание!

Trouble Flight си запазва правото да прехвърли компенсацията веднага след получаването й от авиокомпанията, но след приспадане на комисионната си от 25% от общата сума на компенсацията.

В случай че по погрешка пълната сума, включително комисионната от 25%, е била прехвърлена на клиента, Trouble Flight си запазва правото да поиска и получи комисионна в размер на 25% от компенсацията, ретроактивно прехвърлена от клиента, но не по-късно от 15 дни от датата на искането.

Методи на плащане и връщане на плащания

Trouble Flight си запазва правото да избере и използва оптималния метод за плащане/трансфер. Клиентите ще поемат разходите за трансфер и възможните разлики в конверсията, ако това е случаят. Комисионната, начислена за спечелени случаи, не подлежи на връщане и не може да бъде отменена. Връщания на плащания не се приемат за предоставени и завършени услуги.

Правни действия и съдебни процедури

В някои случаи, когато авиокомпаниите отказват да платят компенсации и няма основателна причина за това, ще потърсим правна помощ от нашите партньорски адвокати. Ако това е случаят, ще бъде начислена допълнителна такса от 25% от сумата на компенсацията, но общата комисионна, включително таксата на Trouble Flight, никога няма да надвишава 50% от сумата на компенсацията (включително ДДС).