Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Doorify Tech S.R.L. se zavazuje respektovat vaše soukromí a chránit vaše osobní údaje.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů znamená „Doorify Tech“, „my“, „nás“ nebo „naše“ společnost Doorify Tech S.R.L., registrovanou na adrese Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Rumunsko pod číslem registrace 43484575; „vy“ nebo „vaše“ znamená vás, osobu, která nám poskytuje osobní údaje; a „osobní údaje“ budou mít význam přiřazený jim v článku 4 nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady.

Veškeré osobní údaje jsou získávány, uchovávány a zpracovávány společností Doorify Tech v souladu s těmito zásadami, všemi zákony a předpisy týkajícími se ochrany údajů, které se vztahují na společnost Doorify Tech (včetně, ale nikoli výlučně, nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ( „GDPR“)), a všechny podmínky týkající se ochrany údajů ve všech dohodách nebo smlouvách mezi vámi a Doorify Tech, které se vztahují k dodávce služeb a/nebo produktů.

Hlavní sídlo společnosti Doorify Tech pro účely GDPR bude Rumunsko (Evropa). Když vás požádáme o poskytnutí určitých osobních údajů, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s těmito zásadami. Tyto zásady se vztahují na osobní údaje o vás, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme v souvislosti s vaším vztahem s námi jako klientem nebo potenciálním klientem, včetně případů, kdy nám podáte žádost, používáte naši webovou stránku, servisní agenty a/nebo žádost vede k využití služeb poskytovatelů třetích stran (jako jsou právníci, národní orgány pro vymáhání práva, letecké společnosti a další dopravci, hotely, půjčovny aut).

Tyto zásady se vztahují na vás, ať už naše služby nebo produkty používáte příležitostně, nebo jste se zaregistrovali k používání některé z našich služeb nebo produktů, nebo jste s námi uzavřeli smlouvu v souvislosti s dodávkou služeb a/nebo produktů.

Tyto zásady jsou účinné od „Data účinnosti“, které se objevuje na konci těchto zásad. Použijte „Datum poslední revize“, které se objevuje na konci těchto zásad, abyste zjistili, kdy byly tyto zásady naposledy aktualizovány. Tyto zásady jsou platné od „Data poslední revize“.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo upravit tyto zásady podle našeho výhradního a absolutního uvážení. Jakékoli takové změny nebo úpravy vstoupí v platnost, když budou zveřejněny na této stránce. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste se ujistili, že souhlasíte s jakýmikoli takovými změnami nebo úpravami. Je ve vašem vlastním zájmu pravidelně přistupovat k této stránce, abyste si prohlédli nejnovější verzi těchto zásad. Pokud provedeme změnu nebo úpravu těchto zásad, můžeme vás vhodným a možným způsobem upozornit na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, který považujeme za vhodný. Váš pokračující přístup k našim službám nebo produktům nebo jejich používání nebo vaše pokračující poskytování osobních údajů nám po jakékoli změně nebo úpravě těchto zásad bude považováno za váš souhlas s tím, že budete vázáni těmito změnami nebo úpravami.

Váš přístup k našim službám nebo produktům a jejich používání a vaše nákupy našich produktů nebo služeb jsou zcela dobrovolné. Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady, protože váš přístup k našim službám nebo produktům a jejich používání a vaše nákupy našich produktů nebo služeb představují váš souhlas se všemi podmínkami a praktikami popsanými v těchto zásadách, včetně mimo jiné shromažďování, používání, zpracování a zveřejňování vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách. Nepřistupujte k našim službám nebo produktům ani je nepoužívejte, ani si nekupujte žádné naše produkty nebo služby, pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto zásad.

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje o vás, o vašich cestovních plánech, o tom, jak používáte naše služby a produkty, a o tom, jak používáte naše webové stránky, call centra a mobilní aplikace, a tyto shromážděné osobní údaje zahrnují mimo jiné:

 • Vaše jméno a příjmení;
  Kontaktní informace včetně adresy bydliště a/nebo obchodní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a faxového čísla;
  Vaše datum narození, státní příslušnost a údaje o pasu, když nám podáváte žádost;
 • Informace o vašich cestovních plánech, jako jsou podrobnosti o vašich rezervacích, cestovní itinerář, nepravidelnost letu během vašeho leteckého cestování, podrobnosti o jakékoli další pomoci, kterou potřebujete, a další informace související s přerušením letu;
 • Informace o službách, které jsme vám poskytli v minulosti, včetně vašich předchozích nároků na odškodnění atd.
 • Vaše geografická poloha;
 • Informace o vašem používání našich webových stránek, včetně informací o tom, které stránky prohlížíte;
 • Informace o interakcích, které máte s námi a naším personálem;
 • Vaše finanční informace (včetně, ale nikoli výlučně, čísla bankovního účtu), které jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadovaný produkt nebo službu a převést částku odškodnění od letecké společnosti;
 • Další informace, které mohou být vyžadovány námi, aby plnily závazky vyplývající ze všech smluv uzavřených mezi vámi a námi, a/nebo aby prováděly průzkumy a/nebo nabídky klientů.

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat informace, které nám poskytujete přímo, a informace, které shromažďujeme, když používáte naše produkty nebo služby.

Kdy a proč shromažďujeme „citlivé osobní údaje“?

Některé kategorie osobních údajů, jako jsou údaje o rase, etnickém původu, náboženství nebo zdravotním stavu, jsou podle platných právních předpisů považovány za „citlivé osobní údaje“. Citlivé osobní údaje budou zpracovávány pouze tehdy, když:

jste požádali provozovatele o konkrétní lékařskou pomoc, jako je poskytnutí pomoci na vozíku nebo kyslíku, nebo jste požádali o povolení k letu se zdravotním stavem nebo proto, že jste těhotná, nebo

jste se rozhodli nám takové informace poskytnout (nebo poskytovateli služeb, jako jsou letecké společnosti, poskytovatelé ubytování, půjčovny aut nebo jiné příslušné). Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, které jsou nebo mohou být považovány za „citlivé osobní údaje“, výslovně souhlasíte s tím, že tyto údaje můžeme shromažďovat, používat, sdílet s třetími stranami a přenášet je v rámci a mimo Evropský hospodářský prostor v souladu s těmito zásadami.

K čemu používáme vaše osobní údaje?

Ukládáme, zpracováváme, odesíláme a obecně zpracováváme osobní údaje, abychom vám poskytli nejlepší služby, a zejména z následujících důvodů:

 • Budeme muset použít osobní údaje, abychom splnili váš požadavek a poskytli vám: nárok na odškodnění, komunikaci s leteckými společnostmi, komunikaci s národními orgány pro vymáhání práva dotyčné letecké společnosti, zastupování vašich zájmů u soudu, pokud k tomu dojde, právní pomoc poskytovanou třetími stranami, jako jsou právníci.
 • Pro účetní a fakturační účely
 • K plnění závazků a/nebo vymáhání práv vyplývajících ze všech smluv uzavřených mezi vámi a námi;
 • Pro vnitřní vedení záznamů a obecnou správu vašich záznamů u nás, což může zahrnovat například účetnictví a fakturaci, audit atd.
 • Pro bezpečnostní účely za účelem ochrany vašich osobních údajů, které uchováváme a/nebo zpracováváme;
 • Pro školení našich zaměstnanců ohledně poskytování našich služeb a produktů pro vás;
 • Pro statistickou analýzu;
 • Pro zlepšení našich produktů a služeb;
 • Pro naše obecné marketingové účely, pokud jste nás informovali, že souhlasíte s přijímáním informací o nás a našich službách, produktech a nabídkách;
 • Čas od času můžeme také použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali za účelem zpětné vazby na naše služby a služby poskytovatelů třetích stran, abychom nám pomohli při jejich zlepšování a vývoji a poskytovali služby přizpůsobené vašim požadavkům a chovali se k vám osobněji, například:
  • k dodávání zpráv a informací, které považujeme za relevantní a které by vás mohly zajímat.
  • k personalizaci a přizpůsobení vaší zkušenosti s nároky na odškodnění.

Komu sdílíme vaše osobní údaje?

Můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje (a jakékoli osobní údaje třetích stran, které nám poskytnete) následujícím osobám:

 • leteckým operátorům, skutečnému dopravci a dalším třetím stranám za účelem plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a námi za účelem poskytování služeb;
 • společnostem, které s námi pracují na základě legálního a transparentního partnerství
 • našim autorizovaným zástupcům;
 • třetím stranám:
  • pokud jsme povinni zveřejnit takové osobní údaje za účelem splnění jakéhokoli právního nebo regulačního závazku nebo požadavku;
  • za účelem vynucení a/nebo vymáhání podmínek jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a námi;
  • k ochraně našich práv a bezpečnosti (včetně výměny informací s třetími stranami za účelem ochrany před podvody)
  • Všichni dopravci jsou ze zákonů několika zemí povinni umožnit agenturám hraniční kontroly a dalším veřejným orgánům přístup k informacím o rezervacích a cestách a dalším osobním údajům. Proto mohou být jakékoli informace, které máme o vás a vašich cestovních plánech, sděleny celním, imigračním a veřejným orgánům jakékoli země ve vašem itineráři.
  • Navíc zákony několika zemí vyžadují, aby dopravci shromažďovali pasové a související informace pro všechny cestující, kteří uskutečnili let a uplatňují nárok na odškodnění. Pokud je to nutné, Doorify Tech poskytne tyto informace leteckým dopravcům s přijetím a porozuměním regulaci ochrany údajů.

Kdy shromažďujeme osobní údaje o vás?

Shromažďujeme osobní údaje o vás, když používáte naše služby nebo produkty (ať už jsou poskytovány přímo námi nebo jiným poskytovatelem nebo dopravcem), když uplatňujete nárok na odškodnění u nás a když používáte naše webové stránky, kontaktujete naše agenty nebo mobilní aplikace. Níže jsou uvedeny příklady, kdy shromažďujeme osobní údaje o vás:

 • když vyhledáváte a podáváte služby pro nárok na odškodnění na našem webu
 • když vyhledáváte a podáváte služby pro nárok na odškodnění prostřednictvím našich dalších prodejních kanálů, například prostřednictvím agenta
 • když kontaktujete naše servisní agenty nebo obchodní zástupce
 • pokud vyplníte průzkum klientů nebo nám poskytnete zpětnou vazbu
 • pokud se rozhodnete s námi komunikovat prostřednictvím sociálních médií

Jak používáme cookies

Cookies jsou malé množství dat odesílaných ze serveru, které jsou následně uloženy na pevném disku vašeho počítače. Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, včetně, pokud je k dispozici, vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, pro správu systému. Jedná se o statistická data o chování a vzorcích procházení našich uživatelů a neidentifikují žádného jednotlivce. Ze stejného důvodu můžeme získat informace o vašem obecném používání internetu pomocí souboru cookie, který je uložen na pevném disku
vašeho počítače. Soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše služby a poskytovat lepší a personalizovanější služby.

Můžete smazat všechny soubory cookie, které jsou již na vašem počítači, a můžete odmítnout přijímat soubory cookie aktivací nastavení ve vašem prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení souborů cookie. Pokud však toto nastavení zvolíte, nemusíte mít přístup k určitým částem našich služeb. Pokud jste nenastavili nastavení prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, náš systém vydá soubory cookie, když se přihlásíte k našim službám, pokud soubory cookie, které mají být vydány, nevyžadují váš informovaný souhlas.

Zabezpečení, úložiště a přenos

Zavazujeme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly vždy bezpečné. Máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy na ochranu a zabezpečení osobních údajů, které shromažďujeme.

Všichni naši zaměstnanci a třetí strany s přístupem k vašim osobním údajům a/nebo kteří se podílejí na zpracování těchto údajů jsou smluvně vázáni k zachování důvěrnosti vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány našimi systémy a mohou být také uloženy a zpracovávány systémy třetího zpracovatele údajů, kterého jsme jmenovali.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a uloženy na cílovém místě mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být také zpracovávány zaměstnanci působícími mimo EHP, kteří pracují pro jednoho z našich dodavatelů. Předáním svých osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním nebo zpracováním. Přijmeme veškeré přiměřeně nutné kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito zásadami, GDPR a všemi zákony týkajícími se ochrany údajů, které se vztahují na společnost Doorify Tech S.R.L..

Odvolání souhlasu

Pokud kdykoli odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, může to znamenat, že nebudeme schopni poskytovat všechny nebo části produktů nebo služeb, které jste od nás požadovali (příklad: pokud podáte žádost o odškodnění a před výplatou odškodnění částku zrušíte souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro provedení převodu, pak nebudeme schopni službu dokončit). Vezměte prosím na vědomí, že v těchto případech nebudete moci
získat vrácení jakýchkoli poplatků nebo peněz, které jste zaplatili, pokud nejsou uvedeny jiné podmínky. Na druhou stranu, pokud například odvoláte svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení, nemělo by mít takové odvolání žádný vliv na službu poskytovanou vám.

Přenos informací přes internet

Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Ačkoli uděláme vše pro to, abychom chránili vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost údajů přenášených našim službám; jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše osobní údaje, použijeme přísné postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Naše webové stránky, online služby a mobilní aplikace mohou čas od času obsahovat odkazy na a z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud sledujete odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky a jakékoli služby, které mohou být prostřednictvím nich přístupné, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za tyto zásady ani za žádné osobní údaje, které mohou být shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb. Doporučuje se, abyste si tyto zásady před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách nebo použitím těchto služeb zkontrolovali.

Poskytování informací o někom jiném

Pokud nám poskytujete osobní údaje o někom jiném, potvrzujete, že vás pověřil, abyste jednali jejich jménem, souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů a že jste je informovali o naší identitě, o těchto zásadách a o účely (jak je uvedeno v těchto zásadách), pro které budou jejich osobní údaje zpracovávány.

Jak přistupovat, přezkoumávat, přenášet a mazat vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpřístupníme k přezkoumání na základě jednoduché žádosti od vás. Pokud nám sdělíte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné nebo jsou používány nevhodně, opravíme, aktualizujeme nebo odstraníme tyto osobní údaje podle potřeby. Máte také další práva, jako je právo požadovat od nás vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro informace o tom, jak získat přístup k vašim osobním údajům a pro uplatnění vašich práv, kontaktujte prosím contact(at)troubleflight.com.

Stížnosti, platné právo, jurisdikce a oddělitelnost

Pokud jsou tyto zásady začleněny odkazem do smlouvy, která má vlastní volbu práva a jurisdikce, pak jakýkoli spor vyplývající z nebo související s přijetím, výkladem nebo dodržováním těchto zásad se bude řídit rozhodným právem této smlouvy. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu zřízeného v rámci EHP. Seznam kontaktních údajů dozorových úřadů v rámci EHP je k dispozici zde.

Další podrobnosti

Další podrobnosti o vašich právech podle GDPR naleznete zde.