Политика за поверителност и бисквитки

Doorify Tech S.R.L. се ангажира да уважава вашата поверителност и да защитава вашите лични данни.

В тази Политика за поверителност „Doorify Tech“, „ние“, „нас“ или „нашето“ означава Doorify Tech S.R.L., регистрирана на адрес Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Румъния с регистрационен номер 43484575; „вие“ или „вашето“ означава вас, лицето, което ни предоставя лични данни; и „лични данни“ ще има значението, определено в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Всички лични данни се получават, съхраняват и обработват от Doorify Tech в съответствие с тази Политика, всички закони и разпоредби, свързани със защитата на данните, които са приложими за Doorify Tech (включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета ( „GDPR“)), и всички свързани със защитата на данните условия във всяко споразумение или договор, в сила между вас и Doorify Tech във връзка с предоставянето от нас на услуги и/или продукти.

Основното място на установяване на Doorify Tech за целите на GDPR ще бъде Румъния (Европа). Когато ви помолим да предоставите определени лични данни, тогава можете да бъдете сигурни, че те ще бъдат използвани само в съответствие с тази Политика. Тази Политика се прилага за лични данни за вас, които ние събираме, използваме и обработваме във връзка с вашата връзка с нас като клиент или потенциален клиент, включително когато подадете иск към нас, използвате нашия уебсайт, обслужващи агенти и/или иск, водещ до използване на услуги на трети страни доставчици (като адвокати, национални органи за изпълнение, авиокомпании и други превозвачи, хотели, компании за коли под наем).

Тази Политика се прилага за вас, независимо дали използвате нашите услуги или продукти инцидентно, или сте се регистрирали за използване на някоя от нашите услуги или продукти, или сте сключили договор с нас във връзка с предоставянето от нас на услуги и/или продукти.

Тази Политика е в сила от „Датата на влизане в сила“, която се появява в долната част на тази Политика. Използвайте „Датата на последно преразглеждане“, която се появява в долната част на тази Политика, за да определите кога тази Политика е актуализирана за последно. Тази Политика е валидна от „Датата на последно преразглеждане“.

Ние си запазваме правото, по наша собствена и абсолютна преценка, да променяме или модифицираме тази Политика по всяко време. Всички такива промени или модификации ще влязат в сила, когато бъдат публикувани на тази страница. Моля, проверявайте периодично тази страница, за да се уверите, че сте съгласни с всички такива промени или модификации. Във ваш собствен интерес е да влизате редовно на тази страница, за да видите най-новата версия на тази Политика. Ако направим промяна или модификация на тази Политика, ние можем, когато е подходящо и когато е възможно по наша собствена преценка, да ви уведомим с известие на нашия уебсайт или с каквото и да е друго средство за уведомяване, което сметнем за подходящо. Вашият продължаващ достъп или използване на някоя от нашите услуги или продукти или вашата покупка на някой от нашите продукти или услуги или вашето продължаващо предоставяне на лични данни за нас след всяка промяна или модификация на тази Политика ще се счита за ваше приемане да бъдете обвързани с всички такива промени или модификации.

Вашият достъп или използване на някоя от нашите услуги или продукти и вашата покупка на някой от нашите продукти или услуги е изцяло доброволна. Моля, прочетете внимателно тази Политика, тъй като вашият достъп или използване на някоя от нашите услуги или продукти и вашата покупка на някой от нашите продукти или услуги представлява ваше приемане на всички условия и практики, описани в тази Политика, включително, но не само, събирането, използването, обработването и разкриването на вашите лични данни, както е описано в тази Политика. Моля, не осъществявайте достъп или използвайте никоя от нашите услуги или продукти и не купувайте никоя от нашите услуги или продукти, ако не сте съгласни с никоя част от тази Политика.

Какви видове лични данни събираме?

Събираме лични данни за вас, за вашите планове за пътуване, за начина, по който използвате нашите услуги и продукти, и за начина, по който използвате нашите уебсайтове, кол центрове и мобилни приложения, и тези събрани лични данни включват, но не се ограничават до:

 • Вашето име и фамилия;
  Информация за контакт, включително адрес на пребиваване и/или служебен адрес, имейл адрес, телефонен номер и факс номер;
  Вашата дата на раждане, националност и информация за паспорта, когато подадете иск при нас;
 • Информация за вашите планове за пътуване, като подробности за вашите резервации, маршрут на пътуване, нередност на полета, настъпила по време на вашето въздушно пътуване, подробности за всякаква допълнителна помощ, от която се нуждаете, и друга информация, свързана с прекъсване на вашия полет;
 • Информация за услугите, които сме ви предоставили в миналото, включително вашите предишни искове за компенсация и др.
 • Вашето географско местоположение;
 • Информация за използването на нашите уебсайтове, включително информация за това кои страници преглеждате;
 • Информация за взаимодействията, които имате с нас и нашия персонал;
 • Вашата финансова информация (включително, но не само, номер на банкова сметка), която е необходима за да ви предоставим заявения продукт или услуга и за да преведем сумата за компенсация от авиокомпанията;
 • Друга информация, която може да бъде изискана от нас, за да изпълним задълженията, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас, и/или за да проведем анкети на клиенти и/или оферти.

Тези лични данни могат да включват информация, която вие ни предоставяте директно, както и информация, която ние събираме, когато използвате нашите продукти или услуги.

Кога и защо събираме „чувствителни лични данни“?

Определени категории лични данни, като тези за раса, етническа принадлежност, религия или здраве, се считат за „чувствителни лични данни“ съгласно приложимото законодателство. Чувствителни лични данни ще се обработват само когато:

сте поискали конкретна медицинска помощ от оператор, като предоставяне на помощ с инвалидна количка или кислород, или сте поискали разрешение за летене със здравословно състояние или защото сте бременна, или

сте избрали да предоставите такава информация на нас (или доставчик на услуги като въздушни превозвачи, доставчици на настаняване, компании за наемане на коли или всякакви други приложими). Като предоставяте всякакви лични данни, които са или могат да се считат за „чувствителни лични данни“, вие изрично се съгласявате, че ние можем да събираме, използваме, споделяме с трети страни и прехвърляме такива данни, в рамките и извън Европейската икономическа зона, в съответствие с тази Политика.

За какво използваме вашите лични данни?

Съхраняваме, обработваме, изпращаме и като цяло обработваме лични данни, за да ви предоставим най-добрата услуга, и по-специално по следните причини:

 • Ще трябва да използваме личните данни, за да изпълним вашето искане и да предоставим вашето: искане за компенсация, комуникация с авиокомпании, комуникация с национални органи за изпълнение на съответната авиокомпания, представяне на вашите интереси в съда, ако това е случаят, правна помощ, предоставена от трети страни като адвокати.
 • За целите на счетоводството и фактурирането
 • За изпълнение на задълженията и/или налагане на права, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас;
 • За вътрешно водене на записи и общо управление на вашите записи от нас, което може да включва например счетоводство и фактуриране, одит и др.
 • За цели на сигурността, за да защитим вашите лични данни, които съхраняваме и/или обработваме;
 • За обучение на нашите служители относно предоставянето на нашата услуга и продукти на вас;
 • За статистически анализ;
 • За подобряване на нашите продукти и услуги;
 • За нашите общи маркетингови цели, когато сте ни уведомили, че се съгласявате да получавате информация за нас и нашите услуги, продукти и оферти;
 • От време на време можем също така да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас за обратна връзка относно нашите услуги и услугите на трети страни доставчици, за да ни помогнат в тяхното подобряване и развитие и за предоставяне на услуги, съобразени с вашите изисквания и да ви третираме по-лично, например:
  • да изпращаме съобщения и информация, които смятаме, че са уместни и може да представляват интерес за вас.
  • да персонализираме и приспособим вашето изживяване при искане на компенсация.

С кого споделяме вашите лични данни?

Можем да разкрием вашите лични данни (и всякакви лични данни на трета страна, предоставени от вас на нас) на:

 • въздушни оператори, действителния превозвач и други трети страни, за да изпълним нашите задължения по всякакви договори, сключени между вас и нас за предоставянето на услуги;
 • компании, които работят с нас въз основа на законно и прозрачно партньорство
 • нашите упълномощени представители;
 • трети страни:
  • ако сме задължени да разкрием такива лични данни, за да изпълним всякакви законови или регулаторни задължения или искания;
  • за да изпълним и/или наложим условията и правилата на всякакви договори, сключени между вас и нас;
  • за да защитим нашите права и сигурност (включително чрез обмен на информация с трети страни за целите на защита от измами)
  • Всички превозвачи са задължени от законите на няколко държави да предоставят на граничните контролни агенции и други публични органи достъп до информацията за резервацията и пътуването и други лични данни. Следователно, всякаква информация, която имаме за вас и вашите планове за пътуване, може да бъде разкрита на митническите, имиграционните и публичните органи на всяка държава във вашия маршрут.
  • Освен това, законите на няколко държави изискват превозвачите да събират информация за паспорта и свързаната информация за всички пътници, които са направили полет и претендират компенсация. Когато е необходимо, Doorify Tech ще предостави тази информация на въздушните превозвачи с приемане и разбиране на регулирането за защита на данните.

Кога събираме лични данни за вас?

Ние събираме лични данни за вас, когато използвате нашите услуги или продукти (независимо дали се предоставят директно от нас или от друг доставчик или превозвач), когато претендирате за компенсация при нас и когато използвате нашия уебсайт, свържете се с нашите агенти или мобилни приложения. По-долу са дадени примери за това кога събираме лични данни за вас:

 • когато търсите и подавате искове за компенсация на нашия уебсайт
 • когато търсите и подавате искове за компенсация чрез нашите други канали за продажби, като например чрез агент
 • когато се свържете с нашите агенти по обслужването или търговски представители
 • ако попълните анкета за клиенти или ни предоставите обратна връзка
 • ако изберете да взаимодействате с нас чрез социалните медии

Как използваме бисквитки

Бисквитките са малко количество данни, изпратени от сървъра, които след това се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Можем да събираме информация за вашия компютър, включително когато е наличен вашият IP адрес, операционна система и тип браузър, за системна администрация. Това са статистически данни за действията и моделите на сърфиране на нашите потребители и не идентифицират нито един индивид. По същата причина можем да получим информация за вашето общо използване на интернет, като използваме файл с бисквитки, който се съхранява на твърдия диск на
вашия компютър. Бисквитките ни помагат да подобрим нашите услуги и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга.

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са на вашия компютър, и можете да откажете да приемете бисквитки, като активирате настройката на вашия браузър, която ви позволява да откажете настройката на бисквитките. Въпреки това, ако изберете тази настройка, може да не успеете да получите достъп до определени части от нашите услуги. Освен ако не сте настроили настройката на вашия браузър така, че да отказва бисквитките, нашата система ще издава бисквитки, когато влезете в нашите услуги, освен ако бисквитките, които ще бъдат издадени, не изискват вашето информирано съгласие.

Сигурност, съхранение и прехвърляне

Ние се ангажираме да гарантираме, че вашите лични данни са сигурни по всяко време. Имаме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и обезопасим личните данни, които събираме.

Всички наши служители и трети страни с достъп до вашите лични данни и/или които са свързани с обработването на тези данни са договорно задължени да уважават поверителността на вашите лични данни.

Вашите лични данни ще се съхраняват и обработват от нашите системи и може също да се съхраняват и обработват от системите на трети страни обработващи данни, назначени от нас.

Личните данни, които събираме от вас, могат да бъдат прехвърляни и съхранявани на дестинация извън Европейската икономическа зона („EEA“). Те също могат да бъдат обработвани от служители, работещи извън EEA, които работят за един от нашите доставчици. Чрез подаване на вашите лични данни, вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка. Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика, GDPR и всякакви свързани със защитата на данните закони, които са приложими за Doorify Tech S.R.L..

Оттегляне на съгласието

Ако оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни по всяко време, това може да означава, че няма да можем да предоставим всички или части от продуктите или услугите, които сте заявили от нас (пример: ако подадете иск за компенсация и преди да се изплати сумата за компенсация, вие оттеглите съгласието си за обработване на определени ваши лични данни, които са необходими за изпълнението на превода, тогава няма да можем да завършим услугата). Моля, имайте предвид, че в тези случаи няма да можете
да получите възстановяване на никакви такси или суми, които сте платили, освен ако не са посочени различни условия. От друга страна, ако например оттеглите съгласието си да ви изпращаме маркетингови съобщения, тогава такова оттегляне не трябва да има никакви последици за предоставената ви услуга.

Предаване на информация през интернет

За съжаление, предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашите Услуги; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим вашите лични данни, ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Нашите уебсайтове, онлайн услуги и мобилни приложения могат от време на време да съдържат връзки към и от уебсайтове на нашите партньорски мрежи, рекламодатели и филиали. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове и всякакви услуги, които може да бъдат достъпни чрез тях, имат свои собствени политики за поверителност и че ние не приемаме никаква отговорност или задължение за тези политики или за каквито и да било лични данни, които могат да бъдат събрани чрез тези уебсайтове или услуги. Препоръчваме ви да проверите тези политики, преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове или да използвате тези услуги.

Предоставяне на информация за някой друг

Ако предоставяте лични данни на нас за някой друг, вие потвърждавате, че те са ви назначили да действате от тяхно име, да дадете съгласие за обработването на техните лични данни и че сте ги информирали за нашата самоличност, за тази Политика и за целите (както е изложено в тази Политика), за които техните лични данни ще бъдат обработвани.

Как да получите достъп, прегледате, прехвърлите и изтриете вашите лични данни

Ние ще направим вашите лични данни достъпни за вас за преглед по проста заявка от вас. Ако ни кажете, че личните данни, които имаме за вас, са неточни или са използвани неправилно, ние ще коригираме, актуализираме или изтрием такива лични данни, ако е необходимо. Вие също имате други права, като правото да поискате от нас изтриване на лични данни или ограничаване на обработването или да възразите срещу обработването и правото на преносимост на данни. За информация относно достъпа до вашите лични данни и за упражняване на вашите права, моля, свържете се с contact(at)troubleflight.com.

Жалба, приложимо законодателство, юрисдикция и разделимост

Ако тази Политика е включена чрез препратка в договор с избор на закон и юрисдикция, тогава всеки спор, произтичащ от или свързан с приемането, тълкуването или спазването на тази Политика, ще бъде предмет на приложимото законодателство на този договор. Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган, установен в рамките на EEA. Списъкът с данни за контакт на надзорните органи в рамките на EEA е достъпен тук.

Допълнителни подробности

Допълнителна информация за вашите права съгласно GDPR можете да получите тук.