Termeni și condiții "Program de afiliere"

1. Definiții

Termenii cu majusculă utilizați în prezentul acord au înțelesul stabilit mai jos, cu excepția cazului în care contextul cere în mod expres altfel:

a. "DOORIFY TECH S.R.L." sau "Trouble Flight" se referă la societatea cu sediul social în Bulevardul Pipera Nr. 198/4, Bloc L1B3, Scara 2, Ap. 15, Judet Ilfov, Voluntari 077191, România, care operează serviciul de compensare în numele pasagerilor companiilor aeriene.

b. "Programul de afiliere" sau "Programul" se referă la programul de afiliere care permite întreprinderilor să se asocieze cu Trouble Flight și să câștige un comision pentru fiecare cerere de despăgubire validă depusă de pasagerii recomandați de către afiliat.

c. "Reclamație" se referă la cererea făcută de pasagerul căruia Trouble Flight îi oferă asistență.

d. "Afiliat" se referă la entitatea comercială care participă la programul de afiliere și primește un comision pentru fiecare cerere de despăgubire validă înaintată de pasagerii recomandați de către afiliat.

e. "Comision" se referă la suma plătită de Trouble Flight către afiliat pentru fiecare cerere de despăgubire validă înaintată de pasagerii recomandați de către afiliat, conform schemei de comisioane detaliate în Programul de afiliere.

f. "Legătură unică" se referă la legătura personalizată generată pentru fiecare afiliat, care permite urmărirea cererilor de despăgubire transmise prin intermediul acelei legături.

g. "Proprietate intelectuală" se referă la orice drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, mărci comerciale, logo-uri, drepturi de autor și brevete, referitoare la Programul de afiliere.

h. "Parte" sau "Părți" se referă la Trouble Flight sau DOORIFY TECH S.R.L. și, respectiv, la Afiliat.

i. "Tabloul de bord" se referă la panoul de control online furnizat de Trouble Flight afiliaților, care permite afiliaților să vizualizeze în timp real informații de performanță despre contul lor și link-urile unice.

j. "Despăgubire" se referă la suma care urmează să fie plătită de compania aeriană pasagerului ca despăgubire pentru orice inconvenient suferit ca urmare a unui zbor anulat, întârziat sau suprarezervat.

k. "Limita de plată" se referă la suma minimă de 50 de euro care trebuie să fie atinsă înainte ca Trouble Flight să proceseze plata comisionului către afiliat.

l. "Ciclul de plată" se referă la procesul prin care Afiliatul poate solicita plata comisionului imediat ce a atins Limita de plată, fără nicio limitare de timp specifică impusă de Trouble Flight.

2. Participarea la Programul de afiliere

a. Pentru a participa la Programul de afiliere, întreprinderile trebuie să se înregistreze pentru acest serviciu prin intermediul site-ului web al Trouble Flight și să accepte termenii și condițiile prezentului acord.

b. Odată ce a fost aprobat, afiliatul va primi un link unic pe care îl poate folosi pentru a recomanda clienților să trimită cereri de despăgubire prin Trouble Flight.

c. Afiliatul poate promova link-ul său personalizat prin propriile canale online, inclusiv, dar fără a se limita la, bloguri, site-uri web, e-mail, rețele sociale și forumuri, cu condiția să nu încalce politicile și reglementările acestor canale.

d. Afiliatul este de acord să nu utilizeze traficul plătit, cum ar fi achiziționarea de trafic de la motoarele de căutare sau de pe orice altă platformă, pentru a conduce vizitatorii direct pe site-ul Trouble Flight folosind link-ul său unic. Acest lucru include, dar nu se limitează la publicitatea plătită la clic, postările sponsorizate sau orice altă formă de publicitate plătită.

e. Trouble Flight își rezervă dreptul de a refuza sau de a revoca participarea unui afiliat la programul de afiliere în orice moment, în cazul în care un astfel de afiliat încalcă termenii și condițiile prezentului acord sau orice alt acord cu Trouble Flight.

f. Afiliatul este de acord să utilizeze link-ul unic numai în scopuri legitime și să nu-și inducă clienții în eroare în a face reclamații prin intermediul Trouble Flight.

g. Afiliatul este de acord să nu utilizeze spamming sau alte tehnici de marketing agresive sau invazive pentru a-și promova link-ul unic.

h. Afiliatul este de acord să nu încalce proprietatea intelectuală a Trouble Flight sau a oricărei alte părți, inclusiv, dar fără a se limita la, mărci comerciale, logo-uri, drepturi de autor și brevete legate de Programul de afiliere.

3. Taxe și plăți pentru trimiterea cererilor de despăgubire prin intermediul Programului de afiliere

a. Afiliatul va primi un comision pentru fiecare reclamație validă trimisă de pasagerii trimiși prin intermediul linkului unic furnizat de Trouble Flight, conform următoarei scheme de comisioane:

Reclamație de 250 de euro: comision de 7,50 euro.
Reclamație de 400 de euro: comision de 12 euro.
Reclamație de 600 de euro: comision de 18 euro.

Comisionul va fi calculat pentru fiecare pasager.

b. Comisionul va fi plătit afiliatului numai pentru cererile de despăgubire valide acceptate de Trouble Flight.

c. Trouble Flight își rezervă dreptul de a respinge o cerere de despăgubire înaintată de un client recomandat de către afiliat dacă o astfel de cerere este considerată frauduloasă sau nejustificată.

d. Afiliatul este de acord să nu trimită clienți într-un mod fraudulos sau nejustificat.

e. Trouble Flight își rezervă dreptul de a modifica taxele plătite pentru Programul de afiliere în orice moment, cu notificarea Afiliatului.

f. Afiliatul este responsabil pentru furnizarea către Trouble Flight a informațiilor necesare pentru plata comisionului, inclusiv, dar fără a se limita la, numele afacerii Afiliatului, adresa, numărul de identificare fiscală și numărul contului bancar.

g. Trouble Flight va efectua plățile de comision către afiliat numai după ce a colectat compensația de la compania aeriană.

h. Trouble Flight va efectua plățile către afiliat imediat ce acestea ating limita de plată de 50 de euro, fără nicio limitare de timp specifică impusă de Trouble Flight.

i. Afiliatul este responsabil de verificarea periodică a soldului comisionului său și de încărcarea unei facturi pentru a solicita plata atunci când atinge Limita de plată.

j. Trouble Flight nu este responsabil pentru orice întârzieri sau probleme în primirea plății din cauza datelor bancare incorecte sau incomplete furnizate de către afiliat.

k. Trouble Flight nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru întârzierile de plată cauzate de operațiunile bancare.

4. Răspunderea afiliatului

a. Afiliatul este de acord să promoveze Programul de afiliere într-un mod etic și legal și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.

b. Afiliatul este singurul responsabil pentru promovarea Programului de afiliere și este de acord să nu utilizeze practici înșelătoare sau frauduloase pentru a promova Programul.

d. Afiliatul este de acord să nu folosească numele sau logo-ul Trouble Flight fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Trouble Flight.

e. Afiliatul este responsabil să se asigure că link-ul unic furnizat de Trouble Flight pentru promovarea Programului de afiliere este utilizat corect și nu este modificat sau alterat în niciun fel.

f. Afiliatul este responsabil pentru furnizarea de informații corecte și veridice cu privire la afacerea sa și la informațiile bancare.

g. Afiliatul este singurul responsabil pentru accesarea și utilizarea contului său și a parolei asociate, și se angajează să păstreze confidențialitatea acestor date și să le protejeze de accesul neautorizat.

h. Afiliatul este de acord să despăgubească și să exonereze Trouble Flight și afiliații, agenții, angajații și reprezentanții săi de orice pretenții, responsabilități, cheltuieli sau daune care decurg din orice încălcare a acestor prevederi contractuale, din promovarea imorală sau ilegală a Programului de afiliere, din utilizarea frauduloasă sau necorespunzătoare a link-urilor personalizate furnizate de Trouble Flight sau din orice altă activitate sau comportament necorespunzător sau ilegal al Afiliatului.

5. Raportarea și plata taxelor

a. Trouble Flight va oferi afiliatului acces la tabloul de bord al Programului de afiliere, unde afiliatul poate monitoriza activitatea.

b. Trouble Flight va plăti comisioanele către afiliat pe baza cererilor valide deschise prin intermediul linkului unic furnizat clienților afiliatului.

c. Trouble Flight va afișa valoarea comisionului câștigat de către afiliat pe tabloul de bord al programului de afiliere al afiliatului în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea plății compensației de la compania aeriană.

d. Afiliatul va solicita plata comisionului prin intermediul tabloului de bord al Programului de afiliere prin încărcarea unei facturi. Afiliatul trebuie să furnizeze companiei Trouble Flight detaliile complete și reale ale contului bancar pentru a primi plata. Trouble Flight nu va fi responsabil pentru nicio eroare de plată care rezultă din informațiile bancare incorecte sau incomplete furnizate de către afiliat.

e. Trouble Flight va efectua plățile comisioanelor prin transfer bancar în termen de 30 de zile lucrătoare de la solicitarea de plată a afiliatului. Afiliatul este responsabil pentru orice taxe sau comisioane care pot fi datorate în legătură cu plățile primite de la Trouble Flight.

f. Trouble Flight va efectua plățile de comisioane numai dacă suma totală a comisioanelor câștigate de către afiliat atinge sau depășește Limita de plată de 50 de euro. În cazul în care suma comisioanelor câștigate de către afiliat nu atinge această limită, Trouble Flight va reține comisioanele până când suma atinge această limită.

g. Afiliatul poate solicita plata comisioanelor de îndată ce acestea ating Limita de plată, fără nicio limită de timp specifică impusă de Trouble Flight.

6. Termeni și reziliere

a. Prezentul acord intră în vigoare la data acceptării de către afiliat prin înregistrarea în Programul de afiliere.

b. Prezentul contract poate fi reziliat de oricare dintre părți în orice moment, cu sau fără motiv.

c. Afiliatul poate înceta participarea la Programul de afiliere în orice moment prin intermediul tabloului de bord al programului.

d. Trouble Flight își rezervă dreptul de a suspenda sau de a rezilia acest contract sau participarea Afiliatului la Programul de afiliere în orice moment, cu sau fără motiv.

e. Rezilierea acestui acord va duce la încetarea dreptului afiliatului de a participa la Programul de afiliere și de a primi comisioane pentru cererile de despăgubire trimise prin intermediul linkului său unic.

f. Toate dispozițiile prezentului acord referitoare la limitările de răspundere, despăgubiri, confidențialitate și alte restricții de natură similară, precum și dispozițiile referitoare la plata comisioanelor, vor continua să se aplice și după rezilierea prezentului acord.

g. Afiliatul recunoaște că încălcarea oricărei prevederi a prezentului acord poate duce la pierderea dreptului de a participa la programul de afiliere și la pierderea oricărui comision datorat afiliatului.

7. Dispoziții finale

a. Prezentul acord este guvernat de legea română. Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest acord, inclusiv litigiile care decurg din sau în legătură cu interpretarea, invaliditatea, punerea în aplicare sau rezilierea acestuia, precum și litigiile legate de omisiuni în cadrul acestui acord sau de adaptarea la circumstanțe emergente, vor fi soluționate de către instanța română competentă, în conformitate cu prevederile legislației românești.

b. Prezentul contract a fost redactat în limba engleză. În cazul în care există discrepanțe sau neconcordanțe între orice versiune tradusă, versiunea în limba engleză a contractului are prioritate și este cea care guvernează în scopul interpretării.