Różnica między zwrotem kosztów lotu a odszkodowaniem

 

Różnica między zwrotem kosztów lotu a odszkodowaniem

Kiedy lecisz na terenie UE i zostaje on odwołany, często masz prawo do zwrotu pieniędzy od linii lotniczej. Ale jeśli nie jesteś zdecydowany, czy ubiegać się o zwrot kosztów lotu zgodnie z WE 261, czy domagać się odszkodowania, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do obu. Oto różnica: jeśli nie możesz już odbyć lotu, prawo UE uprawnia Cię do pełnego zwrotu kosztów lotu. Jednakże, w zależności od przyczyny anulowania, możesz być również uprawniony do odszkodowania za spowodowane niedogodności.

Masz prawo do zwrotu kosztów lotu, jeśli

Twój lot został opóźniony o więcej niż 5 godzin i nie chcesz już podróżować tym lotem.

Jeśli Twój lot został odwołany mniej niż 14 dni przed odlotem, a zaproponowany lot alternatywny nie odpowiada Twoim pierwotnym planom podróży.

Jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład, ale nie chcesz skorzystać z oferowanego alternatywnego lotu.

Zgodnie z WE 261 masz prawo do zwrotu kosztów, jeśli Twój lot został odwołany. Zostanie Ci zaoferowany alternatywny lot i możesz poprosić o inną opcję, jeśli wolisz. Ale jeśli żaden z dostępnych lotów nie pasuje do Twoich planów podróży, możesz poprosić o pełny zwrot pieniędzy.

To samo dotyczy zwrotów za opóźnione loty – jeśli Twój lot był opóźniony o więcej niż 5 godzin, masz prawo zrezygnować z ponownego lotu i poprosić o zwrot pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że pięciogodzinne opóźnienie jest tak samo niewygodne jak całkowite odwołanie.

Masz prawo do odszkodowania, jeśli

Twój lot był opóźniony o ponad 3 godziny

Twój lot został odwołany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni

Odmówiono Ci wejścia na pokład z powodu overbookingu.

Rozporządzenie WE 261/2004 obejmuje loty, które rozpoczynają się z Unii Europejskiej lub są obsługiwane przez linię lotniczą z siedzibą w Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca docelowego lotu. Obejmuje również loty z lądowaniem w Unii Europejskiej lotem obsługiwanym przez linię lotniczą z siedzibą w Unii Europejskiej.

Zwrot pieniędzy za odwołany lot

Uzyskanie zwrotu pieniędzy za odwołany lot

Jeśli Twój lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed odlotem, masz kilka opcji do wyboru. Zgodnie z WE 261 wszystkim odwołanym lotom przysługuje jedno z następujących świadczeń:

Pełny lub częściowy zwrot kosztów biletu, w razie potrzeby z lotem powrotnym do pierwotnego miejsca wylotu.

Zmiana trasy do miejsca docelowego tak szybko, jak to możliwe.

Nowy bilet do miejsca docelowego w późniejszym, wybranym przez Ciebie terminie.

Jeśli zdecydujesz się na zwrot kosztów lotu, linia lotnicza ma 7 dni na wysłanie go do Ciebie. Płatności można dokonać gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub czekiem bankowym.

Linie lotnicze mogą również oferować rekompensatę w postaci bonów podróżnych lub innych usług, ale tylko za pisemną zgodą pasażera. Jeśli chcesz otrzymać zwrot gotówki, zawsze sprawdź dokumenty, które podpisujesz przed przyjęciem takich bonów!

Jeśli jeszcze nie podróżowałeś, otrzymasz pełny zwrot kosztów biletu. Jeśli natomiast już podróżowałeś, sprawy nieco się komplikują. Zasadniczo można uzyskać częściowy zwrot za niewykorzystaną część biletu.

Zdarzają się przypadki, gdy już odleciałeś, ale z powodu odwołania lotu zaoferowana alternatywa nie jest już zgodna z Twoim pierwotnym planem podróży. Może się tak zdarzyć, jeśli masz lot łączony, bierzesz pierwszy etap lotu, ale po wylądowaniu okazuje się, że drugi lot został odwołany, a linia lotnicza nie jest w stanie zaoferować Ci alternatywy, dzięki której dotrzesz do miejsca docelowego w rozsądny czas. W takim przypadku masz prawo zażądać pełnego zwrotu kosztów biletu lotniczego. Otrzymasz zwrot zarówno za wykorzystaną część biletu, jak i za niewykorzystaną część. Linia lotnicza jest również zobowiązana zaoferować Ci lot powrotny do pierwszego punktu wylotu tak szybko, jak to możliwe, jeśli to konieczne.

Dodatkowa rekompensata za odwołane loty

Pasażerowie, którzy ucierpieli z powodu odwołania lotu, mogą żądać nie tylko zwrotu kosztów biletu, ale także odszkodowania pieniężnego, pod warunkiem, że lot kwalifikuje się do odszkodowania. Aby móc z niej skorzystać, linia lotnicza musi poinformować Cię o odwołaniu lotu z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to dostępność odpowiedniego alternatywnego lotu.

Odszkodowanie za odwołany lot: jak obliczyć kwotę

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od odległości lotu i czasu opóźnienia lotu alternatywnego w stosunku do lotu pierwotnego. Oto tabela pokazująca dokładną kwotę dla każdej kategorii lotu:

Loty na odległość mniejszą niż 1500 km: 125 EUR, jeśli opóźnienie wynosi mniej niż 2 godziny, 250 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 2 do 3 godzin, 250 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 3 do 4 godzin, 250 EUR, jeśli opóźnienie trwa ponad 4 godziny i wcale nie dotarł.

Loty krajowe w UE powyżej 1500 km: 200 EUR, jeśli opóźnienie jest mniejsze niż 2 godziny, 200 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 2 do 3 godzin, 400 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 3 do 4 godzin, 400 EUR, jeśli opóźnienie jest większe niż 4 godziny.

Loty zewnętrzne UE między 1500 km a 3500 km: 200 EUR, jeśli opóźnienie jest mniejsze niż 2 godziny, 200 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 2 do 3 godzin, 400 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 3 do 4 godzin, 400 EUR, jeśli opóźnienie wynosi ponad 4 godziny.

Loty zewnętrzne UE powyżej 3500 km: 300 EUR, jeśli opóźnienie wynosi mniej niż 2 godziny, 300 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 2 do 3 godzin, 600 EUR, jeśli opóźnienie wynosi od 3 do 4 godzin, 600 EUR, jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 4 godziny.

Sytuacje, w których nie przysługuje Ci odszkodowanie

Nie wszystkie loty kwalifikują się do odszkodowania i są sytuacje, w których nie masz prawa do zwrotu pieniędzy lub odszkodowania. Zgodnie z WE 261, jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu zostało zgłoszone z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, lot nie kwalifikuje się do odszkodowania. Ponadto w przypadku „wyjątkowych okoliczności”, na które linia lotnicza nie ma wpływu, takich jak poniższe, linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania:

🚫strajk pracowników lotniska
🚫strajk kontroli lotów
🚫niesprzyjające warunki pogodowe lub zagrożenia bezpieczeństwa
🚫covid 19

Jednak nawet w tych przypadkach pasażerom przysługuje pomoc i zwrot kosztów lotu.

Zwrot pieniędzy za opóźniony lot

Uzyskanie zwrotu pieniędzy za opóźniony lot

Aby uzyskać zwrot kosztów za opóźniony lot, pasażerom przysługuje odszkodowanie za niedogodności spowodowane oczekiwaniem. Zgodnie z WE 261, jeśli samolot przylatuje z co najmniej pięciogodzinnym opóźnieniem, pasażerowie mają prawo wyboru między kontynuacją podróży a jej odwołaniem i zażądaniem pełnego lub częściowego zwrotu kosztów biletu. Co więcej, jeśli opóźnienie zagraża celowi, w jakim zarezerwowano lot, pasażerowie mogą zażądać pełnego zwrotu kosztów, nawet za wykorzystane już części biletu. Zwrot musi zostać wypłacony w ciągu 7 dni za pomocą takich metod, jak elektroniczny przelew bankowy, przekaz pieniężny lub czek bankowy. Alternatywnie linie lotnicze mogą oferować rekompensatę w postaci bonów podróżnych lub innych usług, ale tylko za pisemną zgodą pasażera.

Dodatkowa rekompensata za opóźniony lot

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, lot pasażera musi być opóźniony o co najmniej 3 godziny. W przypadku większych opóźnień masz również prawo do pełnego lub częściowego zwrotu kosztów biletu. Należy pamiętać, że o ile nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności, odszkodowanie przysługuje również za opóźniony lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot: jak obliczyć kwotę

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot różni się w zależności od czasu trwania opóźnienia. W przypadku lotów z opóźnieniem mniejszym niż 3 godziny odszkodowanie nie przysługuje. W przypadku opóźnień od 3 do 4 godzin odszkodowanie wynosi 250 EUR w przypadku lotów w promieniu 1500 km, 400 EUR w przypadku lotów wewnętrznych UE na odległość powyżej 1500 km, 400 EUR w przypadku lotów zewnętrznych UE na odległość od 1500 km do 3500 km oraz 600 EUR w przypadku lotów zewnętrznych UE ponad 3500 km. W przypadku lotów, które w ogóle nie dotarły, odszkodowanie wynosi 250 EUR za loty w promieniu 1500 km, 400 EUR za loty wewnętrzne UE powyżej 1500 km, 400 EUR za loty zewnętrzne UE między 1500 km a 3500 km oraz 600 EUR za loty zewnętrzne Loty UE ponad 3500 km.

Sytuacje wyłączające prawo do odszkodowania za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźnienie nie przysługuje Ci, jeśli przyczyną są nadzwyczajne okoliczności, tj. zdarzenia niezależne od linii lotniczej, takie jak:

🚫Strajki pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego
🚫Zamieszki polityczne
🚫Niekorzystne warunki pogodowe
🚫Zagrożenia dla bezpieczeństwa

Jednak niezależnie od przyczyn opóźnienia pasażerowie nadal mają prawo do pomocy, takiej jak posiłki, napoje oraz, w razie potrzeby, zakwaterowanie i transport.

Zwrot kosztów lotu

Pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów lub odszkodowania w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu, pod warunkiem, że lot kwalifikuje się, a linia lotnicza poinformowała pasażerów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wysokość odszkodowania zależy od czasu trwania opóźnienia lub odwołania lotu oraz odległości lotu. Istnieją jednak wyjątki, takie jak nadzwyczajne okoliczności, w przypadku których linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania. W każdym przypadku pasażerowie nadal mają prawo do pomocy. Ważne jest, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy z linią lotniczą uważnie przeczytać dokumenty i klauzule.

Nie czekaj, już teraz sprawdź wysokość odszkodowania w Trouble Flight, skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia weryfikacyjnego i dowiedz się, czy przysługuje Ci zwrot pieniędzy za zakłócony lot!

Co mówią o nas nasi klienci

4.88
średnia stawka
Jenny C.
Jenny C.
22/03/2024
Uprzejmy i precyzyjny.
Ta zawartość została przetłumaczona automatycznie
language.it-it
Vincenzo Luigi D.
Vincenzo Luigi D.
21/03/2024
Super wydajny i super pomocny. Zdecydowanie polecam się z nimi skontak ...
Ta zawartość została przetłumaczona automatycznie
language.it-it
Lache B.
Lache B.
09/02/2024
Zbyt wysoka prowizja
Ta zawartość została przetłumaczona automatycznie
language.ro-ro
Ionut M.
Ionut M.
06/02/2024
Poważne, reagują niemal natychmiast
Ta zawartość została przetłumaczona automatycznie
language.ro-ro