Vrácení peněz za zpoždění letu

 

Vrácení peněz za zpoždění letu

Cestující, kteří utrpí zpoždění letu v rámci Evropské unie, mají nárok na náhradu vzniklé škody. Legislativa EU stanoví, že v případě zpoždění přesahujícího 3 hodiny jsou letecké společnosti povinny zaplatit cestujícímu náhradu. Kompenzace se liší podle délky trasy letu a může se pohybovat mezi 250 a 600 eury. Je však důležité poznamenat, že pro nárok na náhradu musí být příčina zpoždění přímo přičitatelná letecké společnosti.

Vaše práva v případě zpoždění letu: kompenzace a pozemní pomoc

Jako cestující máte specifická práva, pokud je váš let zpožděn, bez ohledu na cenu letenky. V případě zpoždění o minimálně 3 hodiny máte nárok na odškodnění ve výši 250 až 600 eur. Také po 2 hodinách zpoždění vám letecká společnost musí poskytnout občerstvení a nápoje zdarma. Pokud je váš let odložen na další den, letecká společnost je také povinna vám zajistit ubytování na noc. Je důležité znát svá práva v případě zpoždění letu, abyste mohli podle toho jednat a získat odškodnění, na které máte nárok.

Jak postupovat v případě zpoždění letu: postup pro vrácení peněz

Pokud je váš let zpožděn, je důležité provést několik kroků, abyste zajistili, že dostanete odškodnění, na které máte nárok. Zde je to, co musíte udělat:

  1. Požádejte leteckou společnost, aby vám poskytla písemnou dokumentaci odůvodňující zpoždění letu.

  2. Uchovávejte všechny stvrzenky a účtenky týkající se výdajů vzniklých v důsledku zpoždění, jako je např. jídla nebo poukázky.

  3. Požádejte leteckou společnost o pozemní asistenci.

  4. Použijte náš online nástroj k výpočtu náhrady, na kterou máte nárok na základě délky trasy a doby zpoždění letu.

Kdy získat náhradu za zpožděný let: co byste měli vědět o nařízení EU 261/2004

V případě zpoždění letu v rámci Evropské unie o minimálně 3 hodiny mají cestující nárok na kompenzaci od 250 do 600 eur v závislosti na délce úseku letu. Podle právních předpisů EU o právech cestujících v letecké dopravě jsou letecké společnosti odpovědné za vyplacení odškodnění, pokud je zpoždění přímo přičitatelné jim. Dále mají cestující nárok na asistenci, jako je občerstvení a nápoje po 2hodinovém zpoždění a ubytování v hotelu v případě odložení letu na další den. Je důležité sledovat písemnou komunikaci od letecké společnosti ohledně důvodu zpoždění a uchovávat účtenky pro případné další poplatky. Svá práva můžete uplatnit do 1,5 roku od data letu.

V případě zpoždění letu o více než 3 hodiny mají cestující nárok na kompenzaci podle délky letové trasy: 250 EUR u krátkých letů (do 1500 kilometrů), 400 EUR u středních letů (do 3500 kilometrů) a 600 EUR za dlouhé lety (nad 3500 kilometrů). Žádost o odškodnění je možné podat do 1,5 roku od data zpoždění a bez ohledu na cenu jízdenky nebo účel cesty. Aby bylo možné získat náhradu, musí let odletět nebo zastavit v rámci Evropské unie a letecká společnost musí mít sídlo v EU.

Jaká náhrada náleží v případě zpoždění, zrušení, odepření nástupu do letadla nebo zmeškaného spoje?

V případě zpoždění, zrušení, odepření nástupu na palubu nebo zmeškaného spoje mají cestující nárok na odškodnění podle délky trasy letu. Pro krátké trasy do 1500 km činí kompenzace 250 eur, pro střední trasy do 3500 km činí kompenzace 400 eur a pro dlouhé trasy nad 3500 km činí kompenzace 600 eur. Například za let z Říma do Berlína by kompenzace činila 250 eur, za let z Říma do Lisabonu by kompenzace činila 400 eur a za let z Říma do Abu Dhabi by kompenzace činila 600 eur.

Co je čas příletu a jak se počítá zpoždění letu

Výpočet zpoždění letu vychází z času příletu na cílové letiště, nikoli z času vzletu. Za čas příletu se považuje okamžik, kdy letadlo přistane a otevřou se jedny z dveří, což cestujícím umožní opustit letadlo. Nařízení EU bere toto kritérium v ​​úvahu při stanovení náhrady.

Cestování za prací: právo na náhradu za zpoždění letu

V případě zpoždění letu během pracovní cesty máte stále nárok na kompenzaci bez ohledu na to, zda vám letenku zaplatil zaměstnavatel. Náhrada škody náleží vždy osobě, která přímo utrpěla škodu, bez ohledu na to, zda je nebo není zaměstnancem.

Chcete-li získat odškodnění, na které máte nárok v případě zpoždění vašeho letu, je důležité nejprve ověřit, zda na něj máte nárok. Pro mnoho soukromých cestujících může být složité porozumět tomu, zda mají nárok na odškodnění bez přístupu k databázím letů, bez znalosti podobných případů zpoždění a bez právních znalostí. Existují však dostupné nástroje a služby, které vám pomohou ověřit, zda máte nárok na kompenzaci, a získat ji od letecké společnosti.

Jak získat náhradu za zpoždění letu

S naším kontrolním nástrojem budete moci během pár minut zjistit, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění vašeho letu. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti práv cestujících v letecké dopravě a milionům uživatelů, kteří se spoléhají na naše služby, vám pomůžeme prosadit vaše práva jednoduše, rychle a bez jakýchkoli nákladů pro vás. Zadejte své letové údaje do našeho speciálně navrženého nástroje pro kontrolu, abyste mohli analyzovat tisíce pohybů letadel a údajů o počasí a zkontrolovat použitelnost nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Okamžitě budete mít bezplatné vyhodnocení. Vyzkoušej to teď.

Pokud náš nástroj uvádí, že máte nárok na odškodnění, můžete nás požádat, abychom svá práva prosadili. Vybrat si naše služby znamená mít partnera, který již léta úspěšně prosazuje práva cestujících v letecké dopravě. Víme, jak se chovat k aerolinkám a jaké strategie implementovat. Zajistíme vám náhradu, i kdyby to znamenalo obrátit se na soud a převzít veškeré finanční riziko. Pokud případ prohrajeme, veškeré náklady jsou naší odpovědností. V případě úspěchu uplatníme provizi ve výši 20 % až 30 % (plus DPH). S námi budete mít vždy jistotu, že nebudete muset vynakládat zbytečné dodatečné náklady. Můžeme se pochlubit 99% úspěšností případů předložených soudu.

Ověřte si nyní, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění vašeho letu pomocí našeho nástroje

S naším kontrolním nástrojem budete moci během pár minut zjistit, zda máte nárok na kompenzaci za zpoždění vašeho letu. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti práv cestujících v letecké dopravě a milionům uživatelů, kteří se spoléhají na naše služby, vám pomůžeme prosadit vaše práva jednoduše, rychle a bez jakýchkoli nákladů pro vás. Zadejte své letové údaje do našeho speciálně navrženého nástroje pro kontrolu, abyste mohli analyzovat tisíce pohybů letadel a údajů o počasí a zkontrolovat použitelnost nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Okamžitě budete mít bezplatné vyhodnocení. Vyzkoušej to teď.

Pokud náš nástroj uvádí, že máte nárok na odškodnění, můžete nás požádat, abychom svá práva prosadili. Vybrat si naše služby znamená mít partnera, který již léta úspěšně prosazuje práva cestujících v letecké dopravě. Víme, jak se chovat k aerolinkám a jaké strategie implementovat. Zajistíme vám náhradu, i kdyby to znamenalo obrátit se na soud a převzít veškeré finanční riziko. Pokud případ prohrajeme, veškeré náklady jsou naší odpovědností. S námi budete mít vždy jistotu, že nebudete muset vynakládat zbytečné dodatečné náklady. Můžeme se pochlubit 99% úspěšností případů předložených soudu.

Jak získat kompenzaci za váš zpožděný let: pomůžeme vám

Pokud byl váš let zpožděn a vy se snažíte získat odškodnění, které si zasloužíte, nejste sami. Mnoho leteckých společností neplní své platební povinnosti a mohou ignorovat požadavky cestujících nebo nabízet neadekvátní řešení. Ale nemusíte se vzdávat.

S pomocí Flightright si můžete snadno ověřit, zda máte nárok na odškodnění a nechat korespondenci s leteckou společností na nás. Jsme odborníci v oblasti práv cestujících v letecké dopravě a pomohli jsme milionům lidí získat jejich oprávněné odškodnění. V případě potřeby vás můžeme zastoupit i u soudu. Neztrácejte čas ve vyčerpávající byrokratické válce, spolehněte se na nás, že získáte kompenzaci, na kterou máte ze zákona nárok.

Pozemní asistence v případě dlouhé čekací doby

V případě delšího čekání na letišti z důvodu zpoždění letu máte nárok na některé formy pozemní pomoci. Tyto služby se liší v závislosti na délce letového segmentu.

Při krátkých cestách do 1500 km, pokud budete čekat alespoň 2 hodiny, máte nárok na nápoje a občerstvení zdarma, přístup k e-mailu, faxu a dva telefonní hovory. Na středních trasách mezi 1500 a 3500 km, pokud budete čekat alespoň 3 hodiny, máte nárok na nápoje, jídlo zdarma, přístup k e-mailu nebo faxu a dva telefonáty. Při dlouhých cestách nad 3500 km máte v případě čekání alespoň 4 hodiny nárok na nápoje, jídlo zdarma, přístup k e-mailu nebo faxu a dva telefonní hovory.

Právo na odstoupení v případě zpoždění delšího než 5 hodin

V případě zpoždění delšího než 5 hodin máte právo zrušit rezervovaný let a získat plnou náhradu nákladů. Kromě toho vám letecká společnost musí nabídnout přijatelná alternativní řešení, jak dosáhnout vašeho cíle, a pokud se rozhodnete již neletět, také transfer z letiště do vašeho původního místa.

Přenocování v hotelu v případě odletu následující den

Pokud váš let odlétá až den po plánovaném, máte nárok na nocleh v hotelu s transferem na letiště a zpět. Chcete-li získat tuto pomoc, můžete kontaktovat přímo leteckou společnost a požádat o písemné potvrzení pokoje a dopravy.

Jaké jsou výjimečné okolnosti v případě zpožděného letu?

Pokud letecká společnost není odpovědná za zpoždění letu, není povinna poskytovat žádnou náhradu podle nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. To platí pro takzvané „mimořádné okolnosti“, mezi které patří:

požáry poblíž letiště bomba děsí nepředvídatelné přírodní události stávky pozemního personálu lékařská pohotovost na palubě

Jediná výjimka: případy, kdy se letecká společnost mohla problému vyhnout. Pokud letecká společnost například neudržovala letadlo, je za určitých okolností odpovědná za zpoždění letu, zejména pokud letadla jiných leteckých společností startovala pravidelně.

Vaše práva v případě zpoždění letu

Závěrem, pokud byl váš let zpožděn o tři hodiny nebo více, můžete mít nárok na odškodnění ve výši 250 až 600 eur. Je důležité zkontrolovat, zda splňujete uvedené požadavky, například zda je za zpoždění odpovědná letecká společnost a zda let odlétal nebo přistával v EU. Dále je důležité si uvědomit, že i když jste na letišti a čekáte na svůj let, máte nárok na pomoc od letecké společnosti, jako jsou nápoje a občerstvení, v závislosti na trase letu. Je důležité být informován o svých právech v případě zpoždění letu, abyste je mohli uplatnit.

Co o nás říkají naši zákazníci

4.87
průměrné hodnocení
Dumitru S.
Dumitru S.
06.06.2024
Velmi spokojený!!!
Tento obsah byl automaticky přeložen
language.ro-ro
Radu C.
Radu C.
20.05.2024
Obdržel jsem kompenzaci prostřednictvím troubleflight, kterou jsem již ...
Tento obsah byl automaticky přeložen
language.ro-ro
Frangu G.
Frangu G.
18.04.2024
Děkujeme vám za služby obdržené od společnosti, jste velmi vážně v tom ...
Tento obsah byl automaticky přeložen
language.ro-ro
Jenny C.
Jenny C.
22.03.2024
Laskavý a přesný.
Tento obsah byl automaticky přeložen
language.it-it