Termeni și condiții

Acești Termeni și condiții reprezintă un acord între dvs. (în calitate de utilizator al site-ului web sau client) și managementul global al călătoriilor Doorify Tech S.R.L., în calitate de operator al site-ului www.troubleflight.com. Acesta este regulamentul conform căruia gestionarea globală a călătoriilor Doorify Tech S.R.L. oferă informații, software și servicii pe troubleflight.com. Serviciile Trouble Flight sunt oferite numai în cazurile în care clientul a acceptat prezentele Condiții de utilizare.

1. Terminologie

1.1. „Acord”: acord între client și Doorify Tech S.R.L., care a fost încheiat după ce clientul a citit și a acceptat Condițiile de utilizare.

1.2. Trouble Flight: Doorify Tech S.R.L., având adresa la Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, România.

1.3. „Procură”: documentul prin care Clientul, sub rezerva termenilor și condițiilor din acesta, permite Trouble Flight să-i reprezinte în fața companiei aeriene și a altor instituții în legătură cu revendicarea lor.

1.4. „Cerere”: orice cerere împotriva unei companii aeriene de compensare monetară în temeiul dreptului de despăgubire conform Regulamentului european 261/2004.

1.5. „Client”: persoană care a acceptat acești Termeni și condiții.

1.6. „Compensație”: suma totală de bani care trebuie plătită de o companie aeriană în temeiul unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii a unei alte autorități împuternicite sau oferită ca plată de o companie aeriană, care rezultă din orice acțiuni întreprinse de Trouble Flight în legătură cu o cerere.

1.7. „Regulamentul 261/2004”: Regulamentul european 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune privind compensarea și asistența pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierilor lungi ale zborurilor.

1.8. „Calculator de compensație”: pagina site-ului www.troubleflight.com unde fiecare client sau utilizator poate calcula fără legătură probabilitatea și valoarea posibilă a compensației. Valoarea compensației care apare pe pagina finală a formularului nu este obligatorie din punct de vedere juridic și nu reprezintă o ofertă pentru un contract.

1.9. „Comision TroubleFlight”: un comision egal cu 25% (plus TVA) din suma totală a compensației.

1.10. „Acțiune în justiție”: depunerea unei cereri la o instanță sau predarea unei cereri către un reprezentant legal contractat, cum ar fi un avocat sau o firmă de avocatură.

1.11. „Comision de acțiune juridică”: un comision egal cu 50% (incl. TVA) din suma totală a despăgubirii care se percepe în afara comisiei TroubleFlight în cazul unei acțiuni în justiție.

2. Aplicații generale

2.1. Condițiile de utilizare sunt obligatorii pentru toți clienții. Făcând clic pe căsuța „Am citit și sunt de acord cu Condițiile de utilizare”, clientul este de acord, acceptă pe deplin și se obligă să acționeze în conformitate cu Condițiile de utilizare.

2.2. Identificarea clientului cu scopul de a recrea declarația sa despre acceptarea Condițiilor de utilizare, precum și despre intrarea în acord se execută prin verificarea fișierelor jurnal ale serverului problemflight.com, salvarea adresei IP a client, precum și alte date relevante non-personale în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

3. Acord

3.1. După completarea tuturor câmpurilor de pe pagina „Calculator de compensare”, citirea și acceptarea Condițiilor de utilizare și trimiterea formularului către sistemul nostru, clientul face o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic pentru un contract către Trouble Flight. Acordul va exista numai dacă Trouble Flight acceptă să urmărească revendicarea Clientului.

3.2. Clientul garantează că Reclamația nu a fost atribuită unei terțe părți și că nu este în așteptare sau nu se așteaptă nicio dispută legală între Client și compania aeriană în aceeași chestiune. După semnarea Procurii, Clientul este de acord să nu angajeze alte părți pentru a urmări Revendicarea și nici să o atribuie altcuiva decât TroubleFlight. Orice angajamente sau misiuni existente, dacă este cazul, trebuie anulate înainte de semnarea Procurii.

3.3. Acordul încetează atunci când:

3.3.1. Compensația a fost plătită integral către Flight Flight de către compania aeriană și partea convenită a Compensării a fost transferată Clientului după deducerea tuturor taxelor aplicabile,

3.3.2. Compensația a fost plătită integral Clientului de către compania aeriană și Clientul a plătit Comisia pentru zborul problemelor și, dacă este cazul, comisia de acțiune juridică către Trouble Flight sau

3.3.3. Trouble Flight a stabilit că revendicarea nu trebuie urmărită după efectuarea unei examinări aprofundate a cazului și a informat Clientul că o astfel de cerere nu va fi urmărită.

4. Servicii

4.1. Trouble Flight se ocupă de aplicarea cu succes a unei despăgubiri pentru pasagerii aerieni pe baza Regulamentului european 261/2004 și a Convenției de la Montreal și percepe comisionul de zbor Trouble egal cu 25% (plus TVA) din suma totală a despăgubirii dacă despăgubirea este primită cu succes .

4.2. Pentru a asigura despăgubirea de la compania aeriană, Flight Trouble verifică dacă revendicarea este eligibilă, compilează toate documentele pentru a depune cererea la compania aeriană, încearcă să ajungă la o soluționare extrajudiciară și, în anumite cazuri, escaladează cererea la alte instituții (organisme naționale de executare sau organisme alternative de soluționare a litigiilor). Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu conduce la succes sau în cazurile în care compania aeriană respinge reprezentarea Trouble Flight împreună, Trouble Flight va iniția o acțiune în justiție, depunând cererea la o instanță sau predând cererea unui reprezentant legal contractat, cum ar fi un avocat sau o firmă de avocatură. În cazul în care se întreprinde acțiune juridică și se plătește despăgubirea, Trouble Flight percepe comisia de acțiune juridică pe lângă comisia de zbor Trouble, pentru a acoperi costurile suplimentare ale acțiunii juridice. Flight Trouble nu percepe o comisie de zbor Trouble, o comisie de acțiune juridică sau alte taxe de serviciu în cazul în care reclamația nu reușește.

4.3. Valoarea compensației calculate în „Calculatorul compensației” de pe troubleflight.com nu este o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic pentru un contract. Prețul serviciilor Trouble Flight este dedus din valoarea compensației plătite de compania aeriană în cazul executării cu succes a cererii.

4.4. Pentru a continua revendicarea cu succes, Trouble Flight are nevoie de procura semnată de Client, pe care o poate trimite la TroubleFlight prin intermediul formularului web.

4.5. În cazurile de informații incorecte și comportamente frauduloase, cum ar fi plasarea unei semnături nevalide sau falsificate, Trouble Flight își rezervă dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat și fără notificare prealabilă. În cazul în care Acordul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu va avea niciun drept la despăgubiri de niciun fel.

5. Plata și comisionul

5.1. Flight Trouble primește comision numai dacă cererea este executată cu succes. În cazul nicio compensație pentru client, acesta nu este obligat să plătească pentru eforturile și serviciile TroubleFlight.

5.2. În cazurile în care Clientul este trimis către Trouble Flight de către un partener terț, comisia TroubleFlight și, dacă este cazul, comisia de acțiune juridică pot fi diferite, așa cum se specifică în Termenii și condițiile partenerului.

5.3. În cazul unei proceduri judiciare care decide ca clientul să primească doar o parte din compensație, TroubleFlight își deduce comisionul singur din această sumă și nu din suma totală care a fost solicitată în fața instanței.

5.4. Trouble Flight are dreptul de a deduce comisionul Flight Trouble și, atunci când este cazul, comisia de acțiune juridică din suma integrală a Compensației înainte de a o transfera sau de a o plăti în alt mod către Client.

5.5. Imediat după primirea compensației de la compania aeriană, zborul Problemă este obligat să plătească clientului suma convenită în cea mai scurtă perioadă posibilă.

5.6. Clientul este obligat să împărtășească datele sale bancare cu Trouble flight, astfel încât să poată fi executată o tranzacție. Zborul cu probleme este obligat să utilizeze cel mai ieftin mod de transfer bancar. Dacă clientul are un cont în zona de plăți unice în euro (SEPA), toate plățile vor fi trimise în acel cont. Toate plățile către clienții care nu au un cont SEPA vor fi achitate prin PayPal. Toate costurile care pot rezulta din tranzacție sunt suportate de client.

5.7. În cazul în care Compensația va fi primită în totalitate de către Client, Clientul este obligat să transfere Comisia de zbor pentru probleme și, dacă este cazul, Comisia de acțiune juridică, la cerere și fără întârzieri. În cazul în care Clientul primește plăți directe sau orice altă compensație de la compania aeriană după încheierea Acordului, Clientul va fi obligat să informeze fără întârziere zborul cu probleme. Comisia de zbor pentru probleme și comisia de acțiune juridică nu sunt rambursabile. Clientul este de acord să nu ramburseze nicio plată cu cardul de credit pentru serviciile prestate. În cazul în care un Client înaintează o rambursare sau un alt litigiu de plată, acesta va fi considerat că încalcă prezentele Condiții de utilizare și poate fi supus unei acțiuni de colectare.

6. Drepturile și obligațiile clientului

6.1. Clientul are dreptul de a vizita paginile de pe site-ul troubleflight.com și de a face oferte pentru încheierea unui acord cu TroubleFlight.

6.2. Clientul are dreptul de a primi informații despre starea revendicării sale prin profilul său de utilizator de pe site.

6.3. Clientul poartă întreaga răspundere pentru protejarea ID-ului cererii și a adresei de e-mail împotriva terților. Clientul are responsabilitatea de a informa imediat TroubleFlight în cazul în care i se atrage atenția asupra unei încălcări a confidențialității sale de pe site, astfel încât TroubleFlight să poată lua toate măsurile necesare pentru securizarea contului.

6.4. Clientul este obligat să ajute la executarea cererii cu acțiuni precum furnizarea informațiilor despre zbor, bilete, informații despre rezervare către TroubleFlight. Clientul este obligat să transmită fiecare informație relevantă care poate influența cererea sa. Clientul este obligat să informeze imediat TroubleFlight dacă compania aeriană încearcă să îl contacteze direct sau îi trimite un voucher în ciuda despăgubirii.

6.5. După încheierea unui acord cu TroubleFlight, clientul este obligat să nu folosească serviciile altor companii sau agenți care oferă aceleași servicii ca TroubleFlight. Clientul este obligat să nu întreprindă nicio altă acțiune individuală împotriva companiei aeriene. Dacă clientul dorește să întreprindă o astfel de acțiune, aceasta poate avea loc numai cu permisiunea scrisă a TroubleFlight.

6.6. Clientul are dreptul să încalce acordul cu TroubleFlight în orice moment înainte de executarea cu succes a cererii sale. Condițiile pentru retragere sunt reglementate în secțiunea 8 din prezentele condiții de utilizare.

7. Drepturile și obligațiile TroubleFlight

7.1. TroubleFlight are dreptul de a refuza încheierea unui acord cu un client care a adresat o invitație la TroubleFlight.

7.2. Condițiile de utilizare pot fi modificate în orice moment de TroubleFlight. TroubleFlight are obligația de a notifica toți clienții și utilizatorii cu privire la modificări, postând informații despre schimbare într-un loc vizibil de pe site și acordând clienților suficient timp pentru a lua notă de modificări.

7.3. Troubleflight își salvează dreptul de a restricționa accesul la site-ul troubleflight.com pentru utilizatori, precum și de a modifica sau a termina unele dintre serviciile sale.

7.4. TroubleFlight își rezervă dreptul de a-și rezilia serviciile către un client dacă acesta își încalcă obligațiile reglementate în secțiunea 6.5. a Condițiilor de utilizare.

8. Politica privind dreptul de revocare și anulare a consumatorului

8.1. Fiecare client care a încheiat un acord cu Troubleflight are dreptul de revocare a serviciilor fără a fi nevoie să precizeze vreun motiv în termen de 14 zile de la încheierea acordului. Retragerea poate fi trimisă la Troubleflight în orice formă scrisă (scrisoare, e-mail) și nu trebuie să fie formală.

8.2. Clientul nu are dreptul la reziliere dacă acordul a fost îndeplinit în totalitate de ambele părți la cererea lor expresă înainte ca clientul să-și exercite dreptul de anulare.