Feltételek és kikötések

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Ön (mint a weboldal felhasználója vagy vásárlója) és a Doorify Tech S.R.L., mint a www.troubleflight.com weboldal üzemeltetője között létrejött megállapodás. Ez az a szabályozás, amelynek értelmében a Doorify Tech S.R.L. a troubleflight.com oldalon található információkat, szoftvereket és szolgáltatásokat kínálja. A Trouble Flight szolgáltatásait csak abban az esetben kínálja, ha az ügyfél elfogadta a jelen felhasználási feltételeket.

1. Terminológia

1.1. "Megállapodás": az ügyfél és a Doorify Tech közötti megállapodás, amely azt követően jött létre, hogy az ügyfél elolvasta és elfogadta a felhasználási feltételeket.

1.2. "Trouble Flight": A Doorify Tech S.R.L., amelynek címe: Bd. Pipera 198/4, Bl. L1B3, Sc. 2, Ap. 15, 077191 Voluntari, Ilfov, Románia.

1.3. "Meghatalmazás": az a dokumentum, amelyben az Ügyfél az abban foglalt feltételek mellett engedélyezi a Trouble Flight-nak, hogy képviselje őt a légitársaság és más intézmények előtt a Követelésével kapcsolatban.

1.4. "Követelés": a 261/2004 európai rendelet szerinti kártérítési jog alapján a légitársasággal szemben pénzbeli kártérítésre irányuló bármely követelés.

1.5. "Ügyfél": a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadó személy.

1.6. "Kártérítés": a légitársaság által bírósági határozat vagy más felhatalmazott hatóság határozata alapján fizetendő, vagy a légitársaság által kifizetésként felajánlott teljes pénzösszeg, amely a Trouble Flight által a követeléssel kapcsolatban tett bármely intézkedésből ered.

1.7. "261/2004 rendelet": Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról.

1.8. "Kártalanítási kalkulátor": a www.troubleflight.com weboldal oldala, ahol minden ügyfél vagy felhasználó kötelező jelleggel kiszámíthatja a kártalanítás valószínűségét és lehetséges összegét. Az űrlap végoldalán feltüntetett kártérítési összeg nem jogilag kötelező érvényű, és nem minősül szerződéskötési ajánlatnak.

1.9. "Trouble Flight jutalék": a teljes kompenzációs összeg 25%-ának (plusz ÁFA) megfelelő jutalék.

1.10. "Jogi lépés": a Követelés bírósághoz történő benyújtása, vagy a Követelés átadása egy szerződött jogi képviselőnek, például ügyvédnek vagy ügyvédi irodának.

1.11. "Jogorvoslati jutalék": a teljes Kártérítési összeg 50%-ának (ÁFÁ-val együtt) megfelelő jutalék, amelyet a Trouble Flight jutalékkal együtt számolnak fel Jogorvoslati eljárás esetén.

2. Általános kérelmek

2.1. A felhasználási feltételek minden ügyfélre nézve kötelező érvényűek. A "Elolvastam és elfogadom a felhasználási feltételeket" négyzetre kattintva az ügyfél teljes mértékben elfogadja és kötelezi magát arra, hogy a felhasználási feltételeknek megfelelően járjon el.

2.2. Az ügyfél azonosítása a felhasználási feltételek elfogadására, valamint a szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozatának újbóli létrehozása céljából a troubleflight.com szerverének naplófájljainak ellenőrzésével történik, az ügyfél IP-címének, valamint egyéb releváns, nem személyes adatoknak az adatvédelmi politikánkkal összhangban történő tárolásával.

3. Megállapodás

3.1. A "Kompenzációs kalkulátor" oldalon található összes mező kitöltése, a Felhasználási feltételek elolvasása és elfogadása, valamint az űrlap rendszerünkbe történő elküldése után az ügyfél jogilag kötelező érvényű ajánlatot tesz a Trouble Flightnak a szerződés megkötésére. Szerződés csak akkor jön létre, ha a Trouble Flight elfogadja az Ügyfél követelésének érvényesítését.

3.2. Az Ügyfél szavatolja, hogy az igényt nem ruházták át harmadik félre, és hogy az Ügyfél és a légitársaság között ugyanebben az ügyben nincs folyamatban vagy várhatóan nem lesz jogvita. A meghatalmazás aláírását követően az Ügyfél vállalja, hogy nem bíz meg más felet a követelés érvényesítésével, és nem ruházza át azt a Trouble Flight-on kívül másra. Minden meglévő megbízást vagy megbízást, ha van ilyen, a meghatalmazás aláírása előtt le kell mondani.

3.3. A megállapodás megszűnik, ha:

3.3.1. A légitársaság a Kártérítést teljes egészében kifizette a TroubleFlight-nak, és a Kártérítés megállapodás szerinti részét az összes alkalmazandó díj levonása után átutalták az Ügyfélnek,

3.3.2. A kártérítést a légitársaság teljes egészében kifizette az Ügyfélnek, és az Ügyfél kifizette a Trouble Flight jutalékát és adott esetben a jogi lépésekért járó jutalékot a Trouble Flight-nak, vagy

3.3.3. A Trouble Flight az ügy alapos vizsgálatát követően megállapította, hogy a Követelést nem kell érvényesíteni, és tájékoztatta az Ügyfelet, hogy a Követelés nem kerül érvényesítésre.

4. A Trouble Flight szolgáltatásai

4.1. A Trouble Flight a 261/2004 európai rendelet és a Montreali Egyezmény alapján gondoskodik a légi utasok kártalanításának sikeres érvényesítéséről, és a Trouble Flight számára a teljes kártalanítási összeg 25%-ának (plusz ÁFA) megfelelő jutalékot számít fel, amennyiben a kártalanítás sikeresen megtörténik.

4.2. Annak érdekében, hogy a légitársaságtól kártérítést szerezzen, a Trouble Flight ellenőrzi, hogy a követelés jogosult-e, összeállítja az összes dokumentumot a követelésnek a légitársasághoz történő benyújtásához, megpróbál peren kívüli megegyezésre jutni, és bizonyos esetekben a követelést más intézmények (nemzeti végrehajtó szervek vagy alternatív vitarendezési szervek) elé terjeszti. Ha ezek az intézkedések egyike sem vezet eredményre, vagy ha a légitársaság a Trouble Flight képviseletét teljes egészében elutasítja, a Trouble Flight jogi lépéseket kezdeményez, bírósághoz fordul a követeléssel, vagy átadja a követelést egy megbízott jogi képviselőnek, például ügyvédnek vagy ügyvédi irodának. Abban az esetben, ha jogi lépéseket tesznek és a kártérítést kifizetik, a Trouble Flight a Jogi lépések jutalékán felül a Jogi lépések jutalékát is felszámítja, hogy fedezze a Jogi lépések többletköltségeit. A Trouble Flight nem számít fel Trouble Flight jutalékot, Jogi eljárás jutalékot vagy egyéb szolgáltatási díjat, ha a követelés sikertelen.

4.3. A troubleflight.com oldalon található "Kártérítési kalkulátorban" kiszámított kártérítési összeg nem minősül jogilag kötelező érvényű szerződési ajánlatnak. A Trouble Flight szolgáltatásainak ára levonásra kerül a kártérítés összegéből, amelyet a légitársaság a követelés sikeres érvényesítése esetén fizet.

4.4. Az igény sikeres érvényesítéséhez a Trouble Flight-nak szüksége van az Ügyfél aláírt meghatalmazására, amelyet a webes űrlapon keresztül küldhet el a TroubleFlightnak.

4.5. Helytelen adatok és csalárd magatartás, például érvénytelen vagy hamisított aláírás elhelyezése esetén a Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy a Szerződést azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül felmondja. Ha a Megállapodás e bekezdésnek megfelelően szűnik meg, az Ügyfél semmilyen kártérítésre nem jogosult.

5. Fizetés és jutalék

5.1. A Trouble Flight csak akkor kap jutalékot, ha a követelést sikeresen érvényesítik. Abban az esetben, ha az ügyfél nem kap kártérítést, nem köteles fizetni a Trouble Flight erőfeszítéseiért és szolgáltatásaiért.

5.2. Abban az esetben, ha az ügyfelet egy harmadik fél partner közvetíti a Trouble Flighthoz, a Trouble Flight jutalék és adott esetben a Jogi lépések jutaléka eltérő lehet a partner Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint.

5.3. Abban az esetben, ha a bírósági eljárás úgy dönt, hogy az Ügyfél a kártérítésnek csak egy részét kapja meg a Trouble Flight kizárólag ebből az összegből vonja le a jutalékát, és nem a bíróság előtt követelt teljes összegből.

5.4. A Trouble Flight jogosult a Trouble Flight jutalékát és adott esetben a Jogi eljárás jutalékát levonni a kártérítés teljes összegéből, mielőtt azt átutalná vagy más módon kifizetné az Ügyfélnek.

5.5. A Trouble Flight közvetlenül a kártérítés légitársaságtól történő kézhezvételét követően köteles a lehető legrövidebb időn belül kifizetni a megállapodás szerinti összeget az Ügyfélnek.

5.6. Az ügyfél köteles a tranzakció végrehajtása érdekében megosztani banki adatait a Trouble Flight-tal. A Trouble Flight köteles a banki átutalás legolcsóbb módját használni. Ha az ügyfélnek van számlája az egységes eurófizetési térségben (SEPA), akkor minden kifizetés erre a számlára történik. Az SEPA-számlával nem rendelkező ügyfeleknek történő összes kifizetés a PayPal-on keresztül történik. A tranzakcióból eredő összes költség az ügyfelet terheli.

5.7. Amennyiben a kártérítés teljes egészében beérkezik az Ügyfélhez, az Ügyfél köteles kérésre és késedelem nélkül átutalni a Trouble Flight jutalékot és adott esetben a jogi akció jutalékot. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés megkötését követően közvetlen kifizetést vagy bármilyen más kompenzációt kap a légitársaságtól, az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Trouble Flight-ot. A Trouble Flight jutalék és a jogi lépésekért járó jutalék nem visszatérítendő. Az Ügyfél vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatásokért fizetett hitelkártyás fizetéseket nem terheli vissza. Abban az esetben, ha az Ügyfél visszaterhelést vagy egyéb fizetési vitát nyújt be, úgy tekintendő, hogy megsértette a jelen felhasználási feltételeket, és behajtási eljárás alá vonható.

6. Az ügyfél jogai és kötelezettségei

6.1. Az Ügyfélnek joga van a troubleflight.com weboldalon található oldalakat látogatni, és ajánlatokat tenni a Trouble Flight-tal való szerződéskötésre.

6.2. Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy a weboldalon található felhasználói profilján keresztül tájékoztatást kapjon az igénye státuszáról.

6.3. Az ügyfél teljes felelősséggel tartozik felhasználónevének és jelszavának harmadik személyektől való védelméért. Az ügyfél felelőssége, hogy haladéktalanul tájékoztassa a Trouble Flight-ot, ha a weboldalon adatvédelmi jogainak megsértése jut a tudomására, hogy a Trouble Flight minden szükséges intézkedést megtehessen a fiók védelme érdekében.

6.4. Az ügyfél köteles az igényérvényesítést olyan cselekményekkel segíteni, mint például a járatinformációinak, jegyeinek, foglalási adatainak a Trouble Flight rendelkezésére bocsátása. Az ügyfél köteles minden olyan lényeges információt továbbítani, amely befolyásolhatja az igényét. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Trouble Flight-ot, ha a légitársaság a kártérítés ellenére megpróbál közvetlenül kapcsolatba lépni vele, vagy utalványt küld neki.

6.5. A Trouble Flight-tal kötött megállapodást követően az ügyfél köteles nem igénybe venni más olyan cégek vagy ügynökök szolgáltatásait, amelyek a Trouble Flight-tal azonos szolgáltatásokat nyújtanak. Az ügyfél köteles a légitársasággal szemben semmilyen további egyéni lépést nem tenni. Ha az ügyfél ilyen lépéseket kíván tenni, arra csak a Trouble Flight írásos engedélyével kerülhet sor.

6.6. Az ügyfélnek joga van a Trouble Flight-tal kötött megállapodást bármikor felbontani, mielőtt követelését sikeresen érvényesítené. Az elállás feltételeit a jelen felhasználási feltételek 8. pontja szabályozza.

7. A Trouble Flight jogai és kötelezettségei

7.1. A Trouble Flight jogosult megtagadni a megállapodás megkötését olyan ügyféllel, aki meghívást intézett a Trouble Flight-hoz.

7.2. A felhasználási feltételeket a Trouble Flight bármikor megváltoztathatja. A Trouble Flight köteles minden ügyfelet és felhasználót értesíteni a változásokról azáltal, hogy a weboldalon jól látható helyen közzéteszi a változásról szóló információkat, és elegendő időt biztosít az ügyfeleknek arra, hogy a változásokat tudomásul vegyék.

7.3. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy korlátozza a felhasználók számára a troubleflight.com weboldalhoz való hozzáférést, valamint, hogy módosítsa vagy megszüntesse egyes szolgáltatásait.

7.4. A Trouble Flight fenntartja a jogot, hogy megszüntesse az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásait, ha az ügyfél megszegi a Felhasználási feltételek 6.5. pontjában szabályozott kötelezettségeit.

8. A fogyasztó elállási joga és felmondási szabályzat

8.1. Minden ügyfélnek, aki a Trouble Flight-tal szerződést kötött, joga van a szolgáltatásait indoklás nélkül, a szerződés megkötését követő 14 napon belül visszavonni. A visszavonás bármilyen írásos formában (levél, e-mail) elküldhető a Trouble Flight-nak, nincs szükség egyéb formalitásokra.

8.2. Az ügyfélnek nincs joga elállni, ha a szerződést mindkét fél kifejezett kérésére teljes mértékben teljesítették, mielőtt az ügyfél az elállási jogát gyakorolta volna.