A mund të merrni kompensim për një fluturim të vonuar?

 

A mund të merrni kompensim për një fluturim të vonuar?
A mund të merrni kompensim për një fluturim të vonuar?

Udhëtimi me avion mund të jetë stresues, veçanërisht kur fluturimi juaj vonohet. Megjithatë, nëse fluturimi juaj është vonuar për arsye brenda kontrollit të linjës ajrore, ju mund të keni të drejtë për kompensim sipas ligjit evropian EC 261/ 2004.

Sipas këtij ligji, nëse fluturimi juaj është nisur ose ka mbërritur në një aeroport të BE-së, ose nëse linja juaj ajrore është e bazuar në BE, ju keni të drejtë për kompensim nëse vonohet me të paktën tre orë. Shuma e kompensimit varet nga distanca e fluturimit dhe kohëzgjatja e vonesës. Për shembull, për një fluturim me një distancë më të vogël se 1500 kilometra, kompensimi është 250 euro, ndërsa për një fluturim me një distancë prej më shumë se 3,500 kilometra, kompensimi është 600 euro.

Ekzistojnë disa përjashtime nga rregulli i kompensimit të vonesës së fluturimit. Kompania ajrore nuk është e detyruar të paguajë kompensim nëse vonesa është shkaktuar nga rrethana të jashtëzakonshme si kushtet e pafavorshme të motit, grevat e punonjësve ose problemet e sigurisë. Megjithatë, nëse vonesa është shkaktuar nga probleme operacionale ose mungesa e mirëmbajtjes, kompania ajrore është përgjegjëse për kompensimin.

Për të marrë kompensim për një fluturim të vonuar, hapi i parë është të verifikoni nëse linja ajrore është përgjegjëse për vonesën. Sipas rregullores 261/2004 të KE-së, një fluturim konsiderohet i vonuar nëse arrin të paktën tre orë më vonë se koha e planifikuar e mbërritjes. Për më tepër, kompania ajrore duhet të jetë përgjegjëse për vonesën dhe nuk duhet të jetë për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme siç janë kushtet e pafavorshme të motit ose grevat.

Pasi të keni konfirmuar se fluturimi juaj është vonuar dhe se linja ajrore është përgjegjëse, ju mund të kërkoni kompensim. Shuma që mund të merret ndryshon në varësi të distancës së fluturimit dhe mund të arrijë në 600 euro. Për më tepër, është e mundur të kërkohet rimbursimi i shpenzimeve të bëra për shkak të vonesës, si kostoja e një nate qëndrimi në hotel ose kostoja e një fluturimi të ri për të mbërritur në destinacion.

Për të paraqitur kërkesën për dëmshpërblim është e nevojshme të mbani disa dokumente si bileta e avionit, kartën e imbarkimit dhe çdo faturë për shpenzimet e bëra. Ju mund t'ia bëni kërkesën tuaj të kompensimit direkt linjës ajrore ose duke përdorur shërbime të tilla si Trouble Flight, të cilat ofrojnë ndihmë për të bërë kërkesën tuaj dhe për të negociuar kompensimin.

Pas paraqitjes së kërkesës, kompania ajrore ka 30 ditë për t'u përgjigjur. Nëse kërkesa pranohet, kompensimi do të paguhet brenda 14 ditëve nga data e pranimit të kërkesës. Nëse kërkesa juaj refuzohet ose nuk jepet përgjigje brenda 30 ditëve.

Në çdo rast, është e rëndësishme të kihet parasysh se ka afate kohore për të bërë një kërkesë për një fluturim të vonuar. Në përgjithësi, shumica e linjave ajrore kërkojnë që ankesat të dorëzohen brenda 2 viteve nga data e fluturimit. Prandaj, është e rëndësishme të veproni shpejt për të shmangur humbjen e të drejtave tuaja.

Si përfundim, është e mundur të merrni kompensim për një fluturim të vonuar, por është e rëndësishme të ndiqni procedurën e duhur dhe të paraqisni kërkesën tuaj në kohë. Me dokumentacionin e duhur dhe AI

Çfarë thonë klientët tanë për ne

4.87
shkalla mesatare
Dumitru S.
Dumitru S.
06/06/2024
Shume i kenaqur!!!
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Radu C.
Radu C.
20/05/2024
Dëmshpërblimin e kam marrë me rrëmujë, për të cilën as nuk e kam shpre ...
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Frangu G.
Frangu G.
18/04/2024
Faleminderit për shërbimet e marra nga kompania, jeni më seriozë në at ...
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.ro-ro
Jenny C.
Jenny C.
22/03/2024
I sjellshëm dhe i saktë.
Ky përmbajtje është përkthyer automatikisht
language.it-it